Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŚWIDNICY

ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 3
58-100 Świdnica

Szkoła prowadzi edukację uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Sponsorzy

Dowiedz się więcej

Powiat Świdnicki jest Beneficjentem projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pt.: “Nowoczesna edukacja w szkołach specjalnych powiatu świdnickiego” nr RPDS.10.02.04-02-0017/17

Harmonogramy zajęć realizowane w ramach projektu „Nowoczesne edukacja w szkołach specjalnych powiatu świdnickiego”:

dokumenty rekrutacyjne (wersja pdf) – pobierz

HARMONOGRAM ZAJĘĆ III KWARTAŁ  

EEG biofeedback (listopad) (grudzień) (styczeń)

Poradnia lekarska (listopad) (grudzień) (styczeń)

Zajęcia „Cyberoko”(III kwartał) (grudzień) (styczeń) (luty-czerwiec)

Zajęcia hipoterapeutyczne Strzegom (III kwartał) (grudzień) (styczeń) (II kwartał)

Zajęcia fizjoterapeutyczne w ZSS w Świdnicy (podgląd) (listopad) (grudzień) (styczeń) (marzec) (kwiecień)

Zespół Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej (wrzesień) (październik) (listopad) (grudzień) (kwiecień)

Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy (wrzesień) (październik) (listopad) (grudzień) (styczeń) (luty) (marzec) (kwiecień)

Zespół Szkół Specjalnych w Strzegomiu (podgląd) (listopad) (grudzień) (styczeń) (II kwartał)

Zajęcia dogoterapeutyczne Świdnica (wrzesień) (październik) (listopad) (grudzień) (styczeń) (luty)(marzec) (kwiecień)

Zajęcia dogoterapeutyczne Strzegom (wrzesień) (październik) (listopad)(grudzień) (styczeń) (luty)(marzec) (kwiecień)

Zajęcia onoterapeutyczne Świdnica (październik) (listopad) (grudzień) (styczeń) (luty) (marzec) (kwiecień)

Zespół Szkół Specjalnych w Świebodzicach (styczeń)


HARMONOGRAM ZAJĘĆ I KWARTAŁ

Harmonogram konsultacji lekarskich (podgląd)

Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy (podgląd)

Zespół Szkół Specjalnych w Strzegomiu (podgląd)

Zespół Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej (podgląd)
Zespół Szkół Specjalnych w Świebodzicach (podgląd)

HARMONOGRAM ZAJĘĆ II KWARTAŁ

Zajęcia fizjoterapeutyczne w ZSS w Świdnicy – kwiecień 2018 (podgląd)

Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy (podgląd)

ZSS Świdnica – odrabianie (podgląd)

Zespół Szkół Specjalnych w Strzegomiu (podgląd)

Zespół Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej (podgląd)

Zespół Szkół Specjalnych w Świebodzicach (podgląd)

Zajęcia dogoterapeutyczne Świdnica (pobierz)

Zajęcia dogoterapeutyczne Strzegom (pobierz)

Zajęcia „Cyberoko”(pobierz)

Zajęcia onoterapeutyczne – maj,czerwiec (pobierz)

Zajęcia fizjoterapeutyczne – maj (pobierz)

Zajęcia fizjoterapeutyczne – czerwiec (pobierz)

——————————————————————————————————————————–

22.06.2018
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
I WYBORZE OFERTY(pobierz)

04.06.2018
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
(pobierz)

 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi (podgląd)
  Ogłoszenie nr 563671-N-2018 z dnia 2018-05-24 r.

Usługa prowadzenia specjalistycznych zajęć rehabilitacyjnych na rzecz podopiecznych Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy przez osobę posiadającą kwalifikację do prowadzenia terapii metodą EEG Biofeedback.

Wykaz dokumentów:

——————————————————————————————————————————–

29.06.2018
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
(pobierz)

29.06.2018
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
I WYBORZE OFERTY(pobierz)

18.05.2018
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
(pobierz)

 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane (podgląd)
  Ogłoszenie nr 553496-N-2018 z dnia 2018-05-02 r. 

Budowa siłowni zewnętrznych na terenie służących zajęciom sportowym dla podopiecznych Zespołu Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej 48.

Wykaz dokumentów:

——————————————————————————————————————————–

23.05.2018
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
zadanie 1 
 (pobierz)

23.05.2018
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
zadanie 2 
 (pobierz)

23.05.2018
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
zadanie 3 
 (pobierz)

23.05.2018
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
zadanie 4 
 (pobierz)

11.05.2018
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
(pobierz)

 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy  (podgląd)
  nr 553494-N-2018 z dnia 2018-05-02 r. 

Zakup pomocy dydaktycznych, urządzeń i sprzętu na potrzeby działań rehabilitacyjnych i terapeutycznych oraz urządzeń technicznych służących zajęciom sportowym dla podopiecznych Szkół specjalnych w powiecie Świdnickim w podziale na zadania:

Zadanie 1 – zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu i urządzeń na potrzeby działań rehabilitacyjnych i terapeutycznych dla podopiecznych Zespołu Szkół Specjalnych ul. Rotmistrza Pileckiego 3
w Świdnicy.
Zadanie 2 – zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu i urządzeń na potrzeby działań rehabilitacyjnych i terapeutycznych dla podopiecznych Zespołu Szkół Specjalnych u. H. Sienkiewicza 30
w Świebodzicach.
Zadanie 3 – zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu i urządzeń na potrzeby działań rehabilitacyjnych i terapeutycznych dla podopiecznych Zespołu Szkół Specjalnych Al. Wojska Polskiego 16A
w Strzegomiu.
Zadanie 4 – zakup sprzętu i urządzeń technicznych służących zajęciom sportowym dla podopiecznych Zespołu Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej 48.

Wykaz dokumentów:

 • Ogłoszenie (podgląd)
 • SIWZ (pdf)
 • formularz ofertowy plus oświadczenia (word)
 • opis przedmiotu zamówienia zadanie 1 (word)
 • opis przedmiotu zamówienia zadanie 2 (word)
 • opis przedmiotu zamówienia zadanie 3 (word)
 • opis przedmiotu zamówienia zadanie 4 (word)
 • projekt umowy (pdf)

——————————————————————————————————————————–

17.05.2018
INFORMACJA DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
WYNIKI DLA ZADANIA NR 2 
(pobierz)

17.05.2018
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – usługi 
(pobierz)

07.05.2018
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
(pobierz)

26.04.2018
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (pobierz)

23.04.2018
INFORMACJA DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW (pobierz)

 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi (podgląd)
  nr 546645-N-2018 z dnia 17-04-2018 r. 

Dotyczy : „Usługa prowadzenia specjalistycznych zajęć rehabilitacyjnych na rzecz podopiecznych Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy oraz placówce Strzegomiu w podziale na zadania:”
Zadania 1 – prowadzenia specjalistycznych zajęć rehabilitacyjnych na rzecz podopiecznych przez osobę posiadającą kwalifikację do prowadzenia Onoterapii.
Zadania 2 – prowadzenia specjalistycznych zajęć rehabilitacyjnych na rzecz podopiecznych przez osobę posiadającą kwalifikację do prowadzenia terapii metodą EEG Biofeedback.

Wykaz dokumentów:

 • formularz ofertowy i oświadczenia wykonawcy (pobierz)
 • opis przedmiotu zamówienia (pdf) (word)
 • projekt umowy (pobierz)
 • SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zatrudnienia (pdf) (word)
 • wykaz osób (pobierz)

——————————————————————————————————————————–

25.04.2018
INFORMACJA DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
wyniki dla zadań 1,2,3,4
(
pobierz)

04.04.2018
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT (
pobierz)

 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU –
  nr 500067536-N-2018 z dnia 28-03-2018 r.
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 531387-N-2018
Data: 14/03/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJ?CY
Zespó? Szkó? Specjalnych w ?widnicy, Krajowy numer identyfikacyjny 88427423960000, ul. Ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego  3, 58100   ?widnica, woj. dolno?l?skie, pa?stwo Polska, tel. 746 379 131, e-mail sekretariat@niepelnosprawni.swidnica.pl, faks 746 379 131.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa 26.03.2018 (po zmianie z dnia 22.03.2018 r. termin wyznaczono na 29.03.2018 r.)
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa 04.04.2018 r.

Wykaz dokumentów:

 • Informacja dla wszystkich wykonawców z dnia 28.03.2018 (pobierz)
 • Poprawiony opis przedmiotu zamówienia Zadanie 2b 28.03.2018 (pobierz)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
  nr 500063300-N-2018 z dnia 22-03-2018 r.

Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji SIWZ poprzez:

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert. Od dnia dzisiejszego tj. od dnia 22.03.2018 r. właściwym terminem składania oferty jest dzień: 29.03.2018 r. do godziny 9:30.

Nowy termin otwarcia złożonych ofert to: 29.03.2018 r. godz: 10:00

Wykaz dokumentów:

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (pobierz)
 • Informacja dla wszystkich wykonawców (pobierz)
 • Pytania i odpowiedzi – Informacja dla wszystkich wykonawców (pobierz)
 • Zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia 2b (pobierz)
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
  nr 531387-N-2018 z dnia 14-03-2018

Zakup pomocy dydaktycznych, urządzeń i sprzętu na potrzeby działań rehabilitacyjnych i terapeutycznych oraz urządzeń technicznych służących zajęciom sportowym dla podopiecznych Szkół specjalnych w powiecie Świdnickim w podziale na zadania:

Zadanie 1 – zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu i urządzeń na potrzeby działań rehabilitacyjnych i terapeutycznych dla podopiecznych Zespołu Szkół Specjalnych ul. Rotmistrza Pileckiego 3
w Świdnicy.
Zadanie 2 – zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu i urządzeń na potrzeby działań rehabilitacyjnych i terapeutycznych dla podopiecznych Zespołu Szkół Specjalnych u. H. Sienkiewicza 30
w Świebodzicach.
Zadanie 3 – zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu i urządzeń na potrzeby działań rehabilitacyjnych i terapeutycznych dla podopiecznych Zespołu Szkół Specjalnych Al. Wojska Polskiego 16A
w Strzegomiu.
Zadanie 4 – zakup sprzętu i urządzeń technicznych służących zajęciom sportowym dla podopiecznych Zespołu Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej 48.

Wykaz dokumentów:

 • Ogłoszenie o zamówieniu (podgląd)
 • SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zatrudnienia (pobierz)
 • Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami (pobierz)
 • Opis przedmiotu zamówienia 2a (pdf) (word)
 • Opis przedmiotu zamówienia 2b (pdf)
 • Opis przedmiotu zamówienia 2c (pdf) (word)
 • Opis przedmiotu zamówienia 2d (pdf) (word)
 • Projekt umowy (pobierz)

——————————————————————————————————————————–

12.04.2018
INFORMACJA O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 (pobierz)

26.03.2018
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
 (
pobierz)

 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
  529558-N-2018 z dnia 12-03-2018 

Usługa zorganizowania w latach 2018 i 2019 wyjazdów rekreacyjnych i turystycznych na rzecz uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych w Strzegomiu, w ramach projektu „Nowoczesna edukacja w szkołach specjalnych powiatu świdnickiego”, w podziale na zadania:
Zadanie 1 – Wyjazd na kręgle
Zadanie 2 – Wyjazd na basen
Zadanie 3 – Wycieczki do kina, muzeum, teatru i opery
Zadanie 4 – Wycieczki turystyczno – krajoznawcze
Zadanie 5 – Wyjazd dzieci na zieloną szkołę

Wykaz dokumentów:

  • Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)
  • SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zatrudnienia (pobierz)
 • Formularz ofertowy (pobierz)
 • Załączniki a-e (pobierz)
 • Opis przedmiotu zamówienia (pobierz)
 • Wzór raportu z wykonania usługi (pobierz)
 • Wykazy osób (pobierz)
 • Projekt umowy z wykonawcą (pobierz)
 • Pytania i odpowiedzi (pobierz)
 • Wykaz zdolności technicznej i zawodowej (pobierz)

——————————————————————————————————————————–

  1. 09.04.2018
   INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA (pobierz)

  1. 23.03.2018
   INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
   I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (
   pobierz)
 1. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (pobierz)
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
  nr 518318-N-2018 z dnia 14-02-2018  

Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy realizuje „usługę prowadzenia specjalistycznych zajęć rehabilitacyjnych na rzecz podopiecznych Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy oraz placówkach w Strzegomiu i Świebodzicach w podziale na zadania:”

Zadanie 1 – prowadzenia specjalistycznych zajęć rehabilitacyjnych na rzecz podopiecznych przez wykwalifikowanych fizjoterapeutów.
Zadanie 2 -prowadzenia specjalistycznych zajęć rehabilitacyjnych na rzecz podopiecznych przez osobę posiadającą kwalifikację doprowadzenia Dogoterapii.
Zadanie 3 – prowadzenia specjalistycznych zajęć rehabilitacyjnych na rzecz podopiecznych przez osobę posiadającą kwalifikację doprowadzenia Onoterapii.
Zadanie 4 – prowadzenia specjalistycznych zajęć rehabilitacyjnych na rzecz podopiecznych przez osobę posiadającą kwalifikację doprowadzenia Hipoterapia.
Zadanie 5 – prowadzenie specjalistycznych zajęć rehabilitacyjnych na rzecz podopiecznych przez osobę posiadającą kwalifikację doprowadzenia Cyberoko.
Zadanie 6 – prowadzenia specjalistycznych zajęć rehabilitacyjnych na rzecz podopiecznych przez osobę posiadającą kwalifikację do prowadzenia terapii metodą EEG Biofeedback.

 • Oficjalne ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)
 •  SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zatrudnienia (pobierz)
 • Formularz ofertowy + załączniki (pobierz)
 • Opis przedmiotu zamówienia (pobierz)
 • Wykaz osób (pobierz)
 • Projekt umowy (pobierz)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA –
  nr 500039638-N-2018 z dnia 22-02-2018 (podgląd)

Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji SIWZ poprzez:

 1. W załączniku – Formularz ofertowy – Zamawiający dokonał modyfikacji tabeli nr 1 poprzez usunięcie błędnego zapisu co do liczby godzin zajęć z podopiecznymi.
 2. W załączniku – Opis przedmiotu zamówienia – W tabeli dotyczącej zadania nr 1 w zapisie dotyczącym kwalifikacji i doświadczenia osób wykonujących czynności Zamawiający zmienił zapis z ”lub” na „i”.
 3. W załączniku – Projekt umowy – w paragrafie 4 Zamawiający zmienił zapis dotyczący adresu przekazywania faktur/rachunków.

Poniżej wykaz zaktualizowanych dokumentów:

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (podgląd)
 • Informacja dla wszystkich wykonawców (pobierz)
 • Formularz ofertowy i oświadczenia – modyfikacja (pobierz)
 • Opis przedmiotu zamówienia – modyfikacja (pobierz)
 • Projekt umowy – modyfikacja (pobierz)

Mając powyższe na uwadze, Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert. Od dnia dzisiejszego tj. od dnia 22.02.2018 r. właściwym terminem składania oferty jest dzień: 5.03.2018 r. do godziny 9:30.

Nowy termin otwarcia złożonych ofert to: 5.03.2018 r. godz: 10:00.
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

——————————————————————————————————————————–

 • ZAPYTANIA OFERTOWE:

Zapraszamy do złożenia oferty na:

1. Usługę konsultacji lekarskich, w ramach realizacji projektu ,, Nowoczesna edukacja w szkołach specjalnych powiatu świdnickiego’’(pobierz)

Protokół z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
(pobierz)

2. Usługę obejmującą przygotowanie i prowadzenie szkoleń/kursów doskonalących dla nauczycieli szkół specjalnych powiatu świdnickiego – zapytanie ofertowe nr 01/01/SzNaucz/2018 (pobierz)

Wymagane dokumenty:

 • załącznik 1 – formularz oferty
 • załącznik 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 • załącznik 3 – oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
 • załącznik 4 – oświadczenie o niekaralności za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku
 • załącznik 5 – oświadczenie o spełnieniu aspektów społecznych

Oferty wraz z załącznikami należy składać osobiście lub przesłać pocztą w terminie do 14.02.2018 do godz. 14:00 do biura Realizatora .:

Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy
ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 3
58-100 Świdnica

z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 01/01/SzNaucz/2018” oraz z dokładnym adresem Wykonawcy.

Protokół z postępowania
o udzielenie zamówienia

w trybie zapytania ofertowego
nr 01/01/SzNaucz/2018 – (pobierz)

.

 

-->