2013.05.11 Sanitarny tor przeszkód

11 maja 2013 r. odbyła się w naszej szkole coroczna impreza „Sanitarny tor przeszkód” organizowana przez opiekunów szkolnego koła PCK:
więcej

Impreza przebiegała według ustalonego harmonogramu:
I – konkurs plastyczny,
II – udział w zadaniach dotyczących udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
III – konkurencje sportowe,
IV- pogadanka prozdrowotna
Spotkanie przebiegało pod hasłem: „ Z higieną na ty”.
Po raz kolejny zaprzyjaźnione panie do spraw promocji zdrowia Anna Skwarzyńska i Joanna Lutek z Sanepidu przeprowadziły pogadankę dotyczącą konieczności dbania o higienę osobistą i najbliższego otoczenia ucznia.
Na zakończenie, organizatorki w ramach projektu „Pierwsza pomoc to takie ważne” przeprowadziły jego ostatni etap „ Wiem, co robić gdy…”, który stanowił podsumowanie zdobytych przez uczniów umiejętności i wiadomości z poszczególnych etapów projektu.
Uczniowie odgrywali scenki dramowe dotyczące tematyki projektu. Wykazali się nie tylko talentem aktorskim, ale przede wszystkim fachową wiedzą i umiejętnościami.
W celu umożliwienia uczniom dokonania samooceny zaprezentowałyśmy film pt.: „Pierwsza pomoc”.
Wszyscy uczestnicy imprezy zostali nagrodzeni dyplomami i licznymi nagrodami rzeczowymi.

Zapraszamy do galerii

Skip to content