Menu

Szkoła Branżowa

Szkoła Branżowa dla młodzieży (do 23 roku życia) niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim obejmuje trzyletni okres kształcenia.

 • Murarz- tynkarz
 • Piekarz
 • Ogrodnik
 • Kucharz
 • Krawiec
 • Pomocnik obsługi hotelowej
 • Mechanik pojazdów samochodowych

W miarę potrzeb jesteśmy gotowi otworzyć dodatkowe kierunki.

 • Nauka odbywa się w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla zasadniczych szkół zawodowych i Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne (IPET) opracowane przez specjalistów na podstawie diagnozy i oceny aktualnego funkcjonowania ucznia.

Główne założenia pracy edukacyjno-terapeutycznej:

 • Zdobycie zawodu i kwalifikacji zawodowych.
 • Przygotowanie do poruszania się na rynku pracy.
 • Wszystkim uczniom gwarantujemy praktyczną naukę zawodu w atrakcyjnych miejscach.
 • Udział w wycieczkach zawodoznawczych i targach pracy.
 • Przygotowanie do pełnienia roli człowieka dorosłego w pracy oraz w życiu osobistym i społecznym.
 • Absolwentom umożliwiamy odbycie stażu zawodowego zagwarantowanego przez Powiatowy Urząd Pracy.
 • Każdy uczeń w zależności od potrzeb objęty jest pomocą: rewalidacyjną, logopedyczną, rehabilitacyjną, pedagogiczną – psychologiczną oraz programem zajęć specjalistycznych (ORL)
 • W celu uzyskania optymalnego rozwoju uczniów nauczyciele stosują specjalistyczne metody pracy

 

Edukacja kończy się zawodowym egzaminem zewnętrznym organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający zdobyty zawód oraz Certyfikat honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Szko?a uczestniczy w projekcje
„Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II”W ramach projektu organizowane są dla uczniów następujące zajęcia:

 • Zajęcia z kompetencji kluczowych
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • Poradnictwo psychologiczne
 • Poradnictwo pedagogiczne
 • Doradztwo zawodowe

 

Skip to content