Menu

W ramach programu realizujemy:
Wykorzystywane metody i techniki pracy:

 

 

 

Główne założenia pracy terapeutycznej:

  • zapobieganie występowaniu i/lub pogłębianiu się nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym dziecka,
  • pomoc dziecku w pełnym wykorzystaniu potencjału rozwojowego, jakim dysponuje w zakresie funkcji poznawczych, małej i dużej motoryki, komunikacji i socjalizacji,
  • wyzwalanie i wzmacnianie aktywności społecznej, poznawczej i komunikacji dziecka (w tym rozwoju mowy i języka),
  • pomoc dziecku w stopniowym osiąganiu coraz większej autonomii,
  • systematyczne dążenie do poprawy jakości życia dziecka, do zapewnienia mu pełnego radości, pozbawionego napięć dzieciństwa, pomimo występującej niepełnosprawności lub zaburzeń rozwoju,
  • przygotowanie dziecka do korzystania z edukacji i współżycia w grupie,
  • pomoc rodzicom w osiąganiu poczucia kompetencji rodzicielskich i satysfakcji w procesie wychowania.

 

Skip to content