Menu

Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych wg. S.Masgutowej

Czym jest Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych?

Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych to program przygotowany przez Swietłanę Masgutową na bazie jej wieloletnich badań nad rozwojem ruchowym oraz doświadczeń w pracy terapeutycznej na całym świecie. Przeznaczony jest dla osób, u których proces rozwoju odruchów ustno-twarzowych nie przebiega prawidłowo (zaburzenia mowy, wady wymowy).

Upośledzone odruchy blokujące mięśnie, a także właściwą pracę twarzy i czaszki, stanowią przyczynę:

  • opóźnień w rozwoju mowy,
  • trudności w artykulacji
  • jak również braku systemów koordynacji związanych z twarzą.

Odruchy te powinny być zintegrowane dla prawidłowego funkcjonowania rozwojowych schematów ruchów związanych z jedzeniem, mową, wyrażaniem emocji czy komunikacją.

Odruchy…

Odruchy są niezbędnym dla funkcjonowania mechanizmów obronnych elementem. Stanowią bazę dla rozwoju świadomych umiejętności i nawyków ruchowych oraz są neurofizjologiczną podstawą procesów poznawczych. Oznacza to, że mogą służyć przywracaniu rozwoju umiejętności w szerokim zakresie.

Ignorowanie motorycznego rozwoju dziecka może skutkować pojawieniem się deficytów rozwojowych na różnych poziomach – fizjologicznym, poznawczym, neurorozwojowym, rozwoju osobistego w różnych momentach życia.

 

Skip to content