Sygnalista – kto to?

Sygnalista nazywany również zgłaszającym (ang. whistleblower)
przekazuje informacje, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub
potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w
organizacji, w której zgłaszający pracuje lub pracował, lub w innej organizacji, z którą
zgłaszający utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub
dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa.

 

Sygnalista – kto to?

 1. pracownik, także w przypadku gdy stosunek pracy już ustał;
 2. osoba ubiegająca się o zatrudnienie, która uzyskała informacje o naruszeniu prawa w
  procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy;
 3. osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie
  umowy cywilnoprawnej;
 4. osoba prowadząca działalność na własny rachunek;
 5. osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy, lub
  dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 6. stażysta, praktykant,
 7. wolontariusz.
Skip to content