Menu

Metody i techniki terapeutyczne realizowane w ramach zajęć rewalidacyjnych

Każdy uczeń naszej szkoły objęty jest zajęciami rewalidacyjnymi, wybranymi z szerokiej oferty ZSS w Świdnicy. Są one wyznaczane zgodnie ze wskazaniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Niezwykle istotną rolę w doborze zajęć pełni, opracowana przez zespół specjalistów, wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania, która jest tworzona dla każdego ucznia indywidualnie. To właśnie informacje zawarte w ww. dokumentach i możliwości organizacyjne szkoły mają wpływ na to, jakimi zajęciami dodatkowymi (rewalidacyjnymi) zostanie objęte dziecko.

Zajęcia rewalidacyjne realizowane są pod czujnym okiem naszych specjalistów i w swoich działaniach obejmują szeroko pojętą:

Inne zajęcia terapeutyczne:

 

Skip to content