Menu

Trening Umiejętności Społecznych
TUS

„Trening umiejętności społecznych jest jednym z ważniejszych treningów życiowych dziecka czy osoby z autyzmem. Może nawet najważniejszym(…)” Sacha Baron Cohen

Wstęp…

Często skupiając się na rozwijaniu umiejętności poznawczych, usprawnianiu fizycznym czy rozwijaniu kompetencji emocjonalnych, zapomina się o tym jak ważną rolę w życiu każdego człowieka odgrywa umiejętność funkcjonowania w grupie.

Obecnie przyjmuje się, że kształtowanie takich umiejętności w życiu osób ze specjalnymi potrzebami, powinny być traktowane priorytetowo. Satysfakcja jaką daje zdobywanie kolejnych umiejętności społecznych jest jednym z silniejszych motywatorów do pracy i podejmowania wielu innych rozwijających form aktywności.

Założenia terapeutyczne:

  • Poprawa jakości funkcjonowania społecznego dziecka w środowisku rodzinnym, szkolnym i pozaszkolym;
  • Zmniejszenie deficytów w zakresie kompetencji społecznych;
  • Zdobycie umiejętności pozwalających na skuteczne radzenie sobie w życiu, także dorosłym;

Obszary wymagające wsparcia:

  • Kompetencje społeczne i komunikacyjne
  • Emocje
  • Umiejętności poznawcze
  • Poczucie tożsamości i własnej wartości
  • Samoocena

 
Dzieci ze ASD często mają trudności w nawiązywaniu interakcji społecznych i utrzymywaniu tych relacji na społecznie akceptowanym poziomie. Poziom ten wyznacza między innymi stosowanie się do panujących zasad i norm, kontrolowanie swoich stanów emocjonalnych, czy nawiązywanie i prowadzenie dialogu.

Program zajęć terapeutycznych TUS przewiduje naukę dziesięciu podstawowych umiejętności:

 

Skip to content