Menu

Podstawą idei Castillo Moralesa jest komunikacja.

Czym jest Neuromotoryczna Terapia Rozwojowa R. C. Moralesa?

Koncepcja tej formy terapii została opracowana i rozwinięta w latach 70′ w Argentynie przez Castillo Moralesa – lekarza rehabilitacji, badacza i naukowca.

Neurofizjologiczna koncepcja ukierunkowana jest na terapię sensomotorycznych i ustno-twarzowych zaburzeń u niemowląt, dzieci i dorosłych. Stosowana jest przez logopedów, rehabilitantów i lekarzy.

Założenia terapeutyczne w pracy z pacjentem łączą tutaj jednoczesne stosowanie oddziaływań fizjoterapeutycznych i logopedycznych.

Głównym celem terapii jest, uzyskanie przez pacjenta, jak największej sprawności i samodzielności, które warunkują jego uczestnictwo w życiu codziennym.

 W naszej szkole…

Wielu terapeutów i specjalistów w naszej placówce uczestniczyło w szkoleniach i kursach, na których zetknęli się z omawianą metodą. W swojej codziennej pracy wykorzystują oni te jej elementy, które pozwalają na:

  • uaktywnienie i regulację funkcji orofacjalnych, takich jak: ssanie, połykanie, żucie, kontrola ślinienia, mimika i artykulacja,
  • wspieranie własnej inicjatywy i samodzielności przy jedzeniu i piciu, komunikowaniu się
    oraz poruszaniu,
  • poprawę funkcji oddychania,
  • wspieranie kompetencji rodzicielskich,
  • zapobieganie wtórnym patologiom.

 

Skip to content