Felinoterapia

Kiedy już każdy jest zmęczony mijającym tygodniem to wtedy pocieszenie daje nam kot który rozumie nasze zmęczenie, smutki i potrafi przytulać jak nikt inny na świecie. Tak terapeutyyyyyycznie…


Warsztaty teatralne

Dzisiaj 22.09.2022 był zaczarowany dzień. Nie było książek i literek tylko magia, muzyka, kolory które przeniosły nas w świat fantazji i elfów.


Felinoterapia

Dzisiaj odwiedził nas terapeutyczny kot, napraaawdę terapeutyczny….


ONOTERAPIA ?

Osiołki 21.09.2022 r.

Osiołki tęsknią za nami, a my za nimi !!!! Więc znowu przyjechały…

Taaaak, 14 września był fajny, z osiołkami i na świeżym powietrzu, super zajęcia z dotykaniem, przytulaniem i słuchaniem…

 


Alpakoterapia, Galloterapia i Dogoterapia czyli zwierzyniec w szkole!!!

Dzisiaj t.j. 13.09.2022 nie mieliśmy pecha choć to trzynasty. W ramach projektu „Nowoczesna edukacja w Szkole Podstawowej nr 7 w Świdnicy” do naszej szkoły zawitała Pani Kasia z kurą o imieniu Sołtys. Ach jak on czaruje !!! A jak pięknie śpiewa !!! A w ramach dogoterapii nasze dusze ukoiły Hugo i Harry dwa cudowne psy terapeutyczne. No i Alpaki Olek i Alwin, tylko się wtulać w ich puszyste foterko…

Co za piękny dzień pełen wrażeń !!!!


WARSZTATY MYDLARSKIE

W dniu 12.09.2022 w ramach projektu „Nowoczesna edukacja w Szkole Podstawowej nr 7 w Świdnicy” odbyły się w naszej szkole warsztaty mydlarskie. Super frajda, każdy potrafił ozdobić ekologiczną torbę. Mamy sukces. Brawo dla prowadzących !!!


Warsztaty dla Rodziców

Prowadzący warsztaty: Pani Aneta Bazydło i Pan Marek Miecznikiewicz


PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2022 -aktualizacja z dnia 27.06.2022  (podgląd)


Zamawiający ZSS Świdnica  informuje, że rozpoczęło się nowe postępowanie w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 tj. ze zm.) pn.  „Usługa transportu uczniów” o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

Szczegóły dostępne są pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/631880


  • Wykaz umów (podgląd)
  • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 – aktualizacja z dnia 17.05. 2022 (podgląd)

DOKUMENTY:

  • DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE z ZAŁĄCZNIKAMI- DZIECI (podgląd)
  • DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Z ZAŁĄCZNIKAMI -RODZICE (podgląd)

  • Plan postępowań o udzielanie zamówień na rok 2022 – aktualizacja z dnia 10.05.2022 (podgląd)

  • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o numerze 2022/BZP 00148681/01  (podgląd)

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ

NA ROK 2022 (podgląd)

Zamawiający ZSS Świdnica  informuje, że rozpoczęło się nowe postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 tj. ze zm.) pn. Usługa organizacji wyjazdów w ramach projektu pn. „Warsztaty Umiejętności Społecznych w Terenie” Z PODZIAŁEM NA ZADANIA o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

 

Szczegóły dostępne są pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/605421


HARMONOGRAMY

KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I UMIEJĘTNOŚCI UNIWERSALNYCH NA RYNKU PRACY (MAJ),  (MAJ -ANEKS NR 1 ),(MAJ – ANEKS NR 2),(CZERWIEC), (CZERWIEC-ANEKS NR1),(CZERWIEC – ANEKS NR2),(CZERWIEC-ANEKS NR3), (LIPIEC), (SIERPIEŃ),(WRZESIEŃ), (WRZESIEŃ -ANEKS NR1), (WRZESIEŃ – ANEKS NR 2), (WRZESIEŃ – ANEKS NR 3), (PAŻDZIERNIK)


ZAPYTANIA OFERTOWE:

 

INFORMACJA O PROJEKCIE

Projekt nr RPDS.10.02.01-02-0054/21 pn. „Nowoczesna edukacja w Szkole Podstawowej nr 7 w Świdnicy realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne, Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Realizator projektu: Powiat Świdnicki,

Podmiot zaangażowany w realizację projektu: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 7 w Świdnicy

Całkowita wartość projektu: 398 0751,90 zł

Kwota dofinansowania: 338 676,90 zł

Okres realizacji: 01.01.2022 r. do 31.07.2022r.

Celem głównym projektu jest wsparcie skierowane do 65 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Świdnicy w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy ( 18 ucz) oraz w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego przy jego przechodzeniu na kolejny etap kształcenia (47ucz.- 20 dz., 27chł.) , a także wzrost kompetencji wychowawczych min. 18 rodziców, do których kierowane będą warsztaty. Cele projektu wynikają ze szczególnie trudnej sytuacji , w której znajdują się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci z niepełnosprawnościami, na co dzień korzystający z pomocy specjalistów, m.in. logopedów, nauczycieli wspomagających, fizjoterapeutów. Osiągnięcie założonych celów możliwe będzie, poprzez:

– zorganizowanie, poza terenem szkoły, pilotażowych WARSZTATÓW UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH oraz PIKNIKÓW terapeutyczno-edukacyjnych

– zorganizowanie zajęć terapeutycznych z udziałem zwierząt

– zorganizowanie Warsztatów dla rodziców, które będą miały charakter obligatoryjny dla rodziców dzieci biorących udział w pilotażowych WARSZTATACH UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (WUS) dla min18 rodziców.

 

Skip to content