Menu

 

Kim jest pielęgniarka szkolna?

Pielęgniarka szkolna to osoba, dzięki której nasi uczniowie mają zapewnioną fachową pierwszą pomoc i opiekę medyczną, przez cały czas przebywania w szkole i przedszkolu. Jej dzień wypełniony jest po brzegi różnymi, ważnymi zajęciami, ma bowiem bardzo dużo pracy. Nigdy jednak nie brakuje jej czasu na żadnego podopiecznego. Podczas udzielania uczniowi świadczeń zdrowotnych, stwarza atmosferę życzliwości, żeby w czasie złego samopoczucia lub trudnych sytuacji każdy czuł się bezpiecznie.

Na czym polega praca Pani Pielęgniarki?

Zakres obowiązków to zarazem ogrom zadań, które rozpoczynają się z chwilą zebrania wywiadu środowiskowo-zdrowotnego z rodzicami. Następnie, w zależności od rodzaju schorzenia i potrzeb, Pani Pielęgniarka czuwa nad:

– podawaniem leków we współpracy z rodzicem i lekarzem,
– prowadzeniem edukacji zdrowotnej uczniów i ich rodziców oraz realizowaniem szkolnych programów profilaktyki i promocji zdrowia,
– udzielaniem pierwszej pomocy medycznej uczniom w nagłych zachorowaniach, urazach, atakach epilepsji i innych,
– zapewnieniem opieki uczniowi do momentu przybycia rodzica,
– w razie potrzeby, wezwaniem pogotowie ratunkowego,
– prowadzeniem testów przesiewowych niezbędnych do bilansu zdrowia, a także do wykrywania zaburzeń,
– przekazywaniem zaleceń lekarza – wychowawcy i nauczycielowi wychowania fizycznego,
– organizowaniem konkursu „Czyścioszek”,
– ustalaniem formy pomocy uczniom przewlekle chorym (na astmę, cukrzycę, padaczkę i inne),
– rejestrowaniem uczniów do poradni medycyny pracy lub stacji sanitarno-epidemiologicznej,
– profilaktyką fluorkową w Szkole Podstawowej.

Co jest ważne?

Wszelkie czynności wykonywane przez Panią Pielęgniarkę, odbywają się za zgodą Rodzica lub Opiekuna, z przestrzeganiem prawa związanego z tajemnicą dotyczącą stanu zdrowia ucznia i z zabezpieczeniem dokumentacji medycznej. Każdy uczeń jest informowany o celu wykonywanych zabiegów i badań.

 

Skip to content