Menu

Pobyt Twojego dziecka w naszym przedszkolu jest całkowicie BEZPŁATNY!

Dla kogo jest przedszkole specjalne?

 • Przedszkole przeznaczone jest dla każdego dziecka w wieku od 3 do 9 roku życia, które posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Kwalifikacja dzieci do przedszkola odbywa się w terminie ustalonym przez organ prowadzący, zwykle na przełomie marca i kwietnia. Jeżeli w placówce są wolne miejsca, wówczas dzieci przyjmowane są również w ciągu roku szkolnego.

Co oferujemy?

 • codzienną edukację, terapię i opiekę dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w godzinach od 7:30 do 15:30,
 • 3 grupy przedszkolne (w tym dwie dla dzieci z autyzmem i jedną grupę dla dzieci z umiarkowaną, znaczną i sprzężoną niepełnosprawnością),
 • grupę wsparcia dla rodziców.

Zapewniamy:

 • diagnozę rozwoju psychoruchowego poprzez najnowsze narzędzie diagnostyczne KORP (karty oceny rozwoju psychoruchowego), dzięki temu, każdy rodzic otrzymuje informacje o prezentowanym poziomie rozwojowym w poszczególnych sferach i wskazówki do pracy w domu;
  Diagnozę przeprowadzają certyfikowani specjaliści!
 • szczegółowo opracowany przez specjalistów Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny (IPET),
 • program edukacyjny dla dzieci z wadą słuchu – Sound Foundation for babies,
 • opiekę wysoko wykwalifikowanej kadry
  (oligofrenopedagogów, tyflopedagoga, surdopedagoga, surdologopedy, pedagoga -terapeuty, specjalisty psychopedagogiki autyzmu, fizjoterapeuty, logopedy),
 • pomoc psychologiczno – pedagogiczną
  (grupę wsparcia dla rodziców, rozmowy z wychowawcami, zajęcia z terapeutą behawioralnym),

 • specjalistyczną pomoc rehabilitacyjną w ramach Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej
  (neurologa dziecięcego, lakarza rehabilitacji medycznej, chirurga dziecięcego, fizjoteraputów),
 • dodatkowe zajęcia wspierające rozwój dziecka
  (MRR W.Sherborne, elementy integracji sensorycznej, AAC – alternatywne i wspomagajace formy komunikacji, Program Aktywności Knillów, onoterapię, dogoterapię, bajkoterapię, sensoplastykę, logorytmikę, zajęcia w Sali Doświadczania Świata, wielozmysłową stymulację, liczne wycieczki edukacyjne, warsztaty teatralne i muzyczne i inne).


RAMOWY ROZKŁAD DNIA PRACY PRZEDSZKOLA

 • Godziny Rodzaj zajęć
  7:30 – 8:30 Schodzenie się dzieci. Rozmowy z rodzicami. Zabawy dowolne dzieci.
  8:30 – 9:00 Rewalidacja: trening czystości/ czynności higieniczno – porządkowe.
  9:00 – 9:15 Spożywanie posiłku – Śniadanie.
  9:15 – 9:30 Stymulacja Polisensoryczna – Poranny krąg.
  9:30 – 10:15 Zajęcia wynikające z realizacji podstawy programowej.
  10:15 – 10:45 Zajęcia ze specjalistami/Dowolne zabawy edukacyjne.
  10:45 – 11:15 Spacer, zabawy na placu zabaw.
  11:15 – 11:30 Zajęcia muzyczno – ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne.
  11:30 – 12:00 Rewalidacja: trening czystości/ czynności higieniczno – porządkowe. Przygotowanie do posiłku.
  12:00 – 12:30 Spożywanie posiłku – Obiad
  12:30 – 13:00 Leżakowanie, relaksacja, słuchanie bajek/opowiadań.
  13:00 – 13:45 Zajęcia ze specjalistami/ Zabawy swobodne.
  13:45 – 14:15 Rewalidacja: praca różnymi metodami aktywności
  14:15 – 14:30 Zajęcia grupowe usprawniające komunikację i kompetencje społeczno – emocjonalne.
  14:30 – 15:00 Rewalidacja: trening czystości/ czynności higieniczne. Przygotowanie do posiłku – Podwieczorek
  15:00 – 15:15 Swobodne zabawy dzieci/ czynności porządkowe w sali.
  15:15 – 15:30 Ćwiczenia relaksacyjne, odpoczynek. Rozchodzenie się dzieci do domu.

 

Skip to content