Menu

Rejestracja od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00-17.00
tel. 505 080 090
lub osobiście gabinet A13

Z punktu widzenia medycyny rehabilitacyjnej rozwój dziecka przebiega według określonego wzorca neurorozwojowego. Powikłany lub nieharmonijny przebieg ciąży oraz okresu okołoporodowego, choroby rodzica i wiele innych czynników mogą spowodować zaburzenia
w rozwoju dziecka.

Szczególnie istotny jest okres od urodzenia do 3 miesiąca życia, kiedy to tworzą się wzorce napięcia mięśni oraz ruchu i postawy ciała, a każde, nawet małe odchylenie od normy, skutkuje zaburzonym rozwojem dziecka, młodzieży, a w konsekwencji powoduje utrwalone dysfunkcje i choroby wieku dorosłego.

Przeprowadzając badanie lekarskie uzupełnione o testy rehabilitacyjne realizowane w Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej w ramach Poradni Leczenia Wad Postawy (umowa z NFZ) jako lekarz rehabilitacji medycznej określam prawidłowość lub odchylenia we wzorcach rozwojowych adekwatnych do wieku badanego – noworodka, niemowlęcia, dziecka czy młodzieży.

Co oferujemy?

  • Posiadamy umowę z NFZ na badanie niemowląt, dzieci i młodzieży(od ur. do 18 r.ż.)
  • Zlecamy indywidualny program leczenia pacjenta stosując większość uznanych i skutecznych form terapii (ćwiczenia rehabilitacyjne,terapie indywidualne np. NDT Bobath, Vojty, DNS,terapie antyskoliotyczne, logopedyczne, psychologiczne i pedagogiczne)
  • Korygujemy nieprawidłowe wzorce pielęgnacji i noszenia dzieci przez rodziców, a także współpracujemy w Ośrodku z Neurologopedami , Fizjoterapeutami oraz Psychologami i Oligofrenopedagogami.

Ponadto:

  • Za pomocą testów rehabilitacyjnych (np. reakcje ułożeniowe wg Vojty, sekwencja i symetria ustępowania odruchów pierwotnych i reakcji prostowania, testy koordynacji równowagi i lokomocji , symetrii napięcia mięśni w różnych pozycjach, ocena rozwoju komunikacji, jak i ocena stabilności psychicznej i uwagi oraz wiele innych ) wykonanych u każdego, nawet pediatrycznie zdrowego dziecka w wieku do 3 , 6 i 9 miesiąca życia jesteśmy w stanie ujawnić, a następnie wyrównywać zaburzenia, które nie leczone utrwalają się dając początek chorobom rozwojowym takim jak: asymetrie, skoliozy , szpotawości, koślawości, wady wzorców napięcia mięśni niemowląt , wady postawy i wymowy oraz związanym z tym zaburzenia uwagi , koncentracji i dysleksje.
  • W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dziecko wymaga częstszych kontroli oraz wykonywania zleconych zaleceń rehabilitacyjnych.
  • Dzieci i młodzież ze stwierdzonymi już dysfunkcjami i chorobami wymagają badań kontrolnych i leczenia rehabilitacyjnego przez cały okres rozwojowy do końca okresu wzrastania, szczególnie w momencie intensywnego wzrostu (około 6-7 i 13-14 r.ż.)-tak aby zaistniałe odchylenia od wzorca nie ulegały progresji l i zostały zminimalizowane.

Istotny jest jednak okres do 3, 6 i 9 miesiąca życia , ponieważ w tym czasie pojawiają się tzw. „kamienie milowe” rozwoju umiejętności:
3 miesiąc– stabilność i symetria napięcia mięśni organu osiowego,
6 miesiąc– skoordynowany obrót na bazie stabilnego organu osiowego,
9 miesiąc– naprzemienne raczkowanie i siadanie połączone z reakcjami prostowania.<

Każda rozwijająca się umiejętność jest rozbudowaniem wszystkich poprzednio uzyskanych, więc ich opóźnienie lub nieprawidłowy wzorzec ciągnie się we wszystkich następujących później etapach życia, a w konsekwencji utrwala dysfunkcje i choroby w wieku dorosłym.

Sugeruje się badanie rehabilitacyjne dzieci w okresie najwcześniejszym i kontrole w kolejnych etapach życia, celem nie tylko leczenia skutków wtórnych, ale przede wszystkim profilaktyki chorób dzieci, co będzie na pewno cennym uzupełnieniem i rozbudowaniem kompleksowej opieki pediatrycznej.

 

Lek.med. Mieczysław Maciak
Specjalista Rehabilitacji medycznej

 

Skip to content