Menu

HARMONOGRAM – SZKOLENIE MARTE MEO (zobacz)

 

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA Z DNIA 06.04.2021 r.   (podgląd)

 

 

  • INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 04.02.2021 r. (podgląd)

 

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ REALIZOWANYCH

W RAMACH PROJEKTU 

„PRZEDSZKOLA NA MEDAL”

 

 

 

  • HARMONOGRAMY ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU NR 7 W ŚWIDNICY

STYCZEŃ, LUTY 2021 (podgląd),MARZEC,KWIECIEŃ (podgląd), MAJ (podgląd), CZERWIEC (podgląd),

SIERPIEŃ (podgląd),WRZESIEŃ (podgląd), PAŹDZIERNIK (podgląd), LISTOPAD (podgląd), GRUDZIEN (podgląd)

HARMONOGRAM FIZJOTERAPIA – LUTY (podgląd), MARZEC (podgląd),KWIECIEŃ (podgląd),

LIPIEC-SIERPIEŃ (podgląd), WRZESIEŃ (podgląd),PAŹDZIERNIK (podgląd), LISTOPAD (podgląd),GRUDZIEŃ (podgląd)

 

 

RODOTERAPIA

ZAJĘCIA MUZYCZNO-RUCHOWE

 

GALLOTERPAIA

 

BIBLIOTERAPIA POŁĄCZONA Z ARTETERAPIĄ

 

  • HARMONOGRAMY ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU NR 7 W STRZEGOMIU

STYCZEŃ, LUTY  (podgląd), MARZEC, KWIECIEŃ (podgląd), MAJ,CZERWIEC (podgląd),

LIPIEC-SIERPIEŃ (podgląd),WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK (podgląd),PAŹDZIERNIK (podgląd)

HARMONOGRAM FIZJOTERAPIA – LUTY (podgląd), MARZEC (podgląd), KWIECIEŃ, MAJ (podgląd)

SIERPIEŃ (podgląd),WRZESIEŃ (podgląd), PAŹDZIERNIK (podgląd), LISTOPAD (podgląd)

GRUDZIEŃ (podgląd)

 

 

 

 

INFORMACJA O PROJEKCIE

“PRZEDSZKOLA NA MEDAL”

 

Projekt nr RPDS.10.01.04-02-0012/19 pn. „Przedszkola na medal- wsparcie przedszkoli specjalnych w powiecie świdnickimrealizowany w ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT AW, Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest przez Powiat Świdnicki, dla Przedszkoli Specjalnych w Świdnicy i Strzegomiu, w okresie: 01.09.2020 roku do 31.12.2021 roku…więcej

Skip to content