Menu

Audiolog

Kim jest audiolog – logopeda?

Audiolog – logopeda to osoba, która pomoże Wam – rodzicom, rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące zaburzeń słuchu i mowy Waszych dzieci. Posiada on bowiem specjalistyczną wiedzę z zakresu badań słuchu (obiektywnych i subiektywnych) oraz potrafi dokonywać trafnej interpretacji ich wyników.

W naszej placówce chcemy zadbać o prawidłowy słuch uczniów, ponieważ warunkuje on lepszy rozwój mowy i komunikacji. Jeśli zatem otrzymacie Państwo nieczytelny dla Was wykres z przeprowadzonych badań słuchu (np. otoemisjii akustycznej, audiometrii impedancyjnej, Bera czy innych), to możecie zwrócić się do tego właśnie specjalisty o pomoc w ich odczytaniu.

W naszej szkole logopeda-audiolog zajmuje się diagnozą funkcjonalną zaburzeń słuchu, dokonuje oceny poszczególnych funkcji słuchowych, a także programuje terapię logopedyczną, z uwzględnieniem rozwijania i usprawniania funkcji słuchowych.

Jak wyglądają zajęcia?

Świat dźwięków – to niestety dla niektórych dzieci jedynie świat marzeń. I chociaż współczesna medycyna dostarcza nam wiele rozwiazań technicznych (aparaty, implanty), to postrzegania świata dźwięków trzeba się nauczyć. Ta nauka odbywa się właśnie na zajęciach z logopedą- audiologiem. Wykorzystując różne metody i techniki pracy, jak też uwzględniając aktualne możliwości dziecka, terapeuta zajmuje się programowaniem języka. Podczas zajęć wykorzystuje indywidualnie dobrane materiały oraz pomoce dydaktyczne, dostosowane do wieku i aktualnych potrzeb swoich podopiecznych. W celu usprawniania funkcji słuchowych wykorzystuje również słuchawki na przewodnictwo kostne FORBRAIN.

Dla kogo organizowana jest terapia?

Zajęcia prowadzone są dla dzieci z:
– opóźnionym rozwojem mowy,
– niedokształceniem mowy o typie afazji,
– z uszkodzonym narządem słuchu,
– wymagających wczesnej interwencji logopedycznej,
– potrzebą profilaktyki logopedycznej..

Cele i zadania terapii:

– profilaktyka prawidłowego rozwoju mowy i komunikacji,
– programowanie języka dzieci niemówiących,
– usprawnianie funkcji słuchowych,
– usprawnianie kompetencji językowych i komunikacyjnych,
– pomoc w interpretacji subiektywnych i obiektywnych wyników badań słuchu,
– doradztwo i wsparcie rodziców.

 

Skip to content