1. Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy  informuje, że od kwietnia br. wprowadzono nowe standardy ochrony małoletnich, które obowiązują zarówno uczniów, nauczycieli, jak i wszystkich pracowników i zleceniobiorców szkoły. Naszym najwyższym priorytetem jest dbałość o bezpieczeństwo i dobro naszych podopiecznych, dlatego też podjęliśmy dodatkowe środki mające na celu zapewnienie im ochrony i wsparcia.
  2. Nowe standardy obejmują szeroki zakres działań, mających na celu zapobieganie wszelkim formom nadużyć i zaniedbań wobec małoletnich. Wśród nich znajdują się regularne szkolenia dla pracowników dotyczące ochrony dzieci i młodzieży, określenie procedur reagowania w przypadku podejrzenia nadużyć oraz skuteczny system monitorowania i raportowania wszelkich incydentów.
  3. Uczniowie zyskują teraz dostęp do specjalistycznego wsparcia psychologicznego i socjalnego, a także szerszy przekaz informacji na temat bezpieczeństwa oraz ich praw podczas edukacji. Ponadto, wprowadzono ścisłą kontrolę dostępu do danych osobowych uczniów oraz zaostrzono procedury dot. zgłaszania osób niepowołanych przebywających w szkole.
  4. Nauczyciele i pozostali pracownicy zostali również objęci kompleksowym programem szkoleń, mającym na celu zwiększenie ich świadomości i wiedzy dotyczącej ochrony małoletnich. Poprawiono także procedury rekrutacyjne, aby upewnić się, że wszyscy pracownicy zatrudnieni w szkole posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz nie figurują w rejestrze osób skazanych za przestępstwa na szkodę nieletnich.
  5. Wszystkie działania podejmowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy mają na celu zapewnienie naszym uczniom bezpiecznego i sprzyjającego środowiska, w którym każde dziecko może rozwijać swój potencjał bez obaw o swoje dobro i bezpieczeństwo.
  6. Serdecznie zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z naszymi nowymi standardami ochrony małoletnich oraz do aktywnego uczestnictwa w ich wdrażaniu i przestrzeganiu. Dzieci zasługują na najlepszą opiekę i wsparcie – razem możemy uczynić naszą szkołę jeszcze bardziej bezpieczną i przyjazną, miejscem dla nich wszystkich (przeczytaj).
  7. W wersji papierowej Standardy ochrony małoletnich dostępne są do  wglądu dla chętnych w bibliotece szkolnej.

 

Skip to content