STANDARD I – POLITYKA

 1. W Zespole Szkół Specjalnych nie są zatrudniane osoby mogące zagrażać bezpieczeństwu małoletnich,
 2. Wszyscy pracownicy potrafią zdiagnozować symptomy krzywdzenia małoletniego oraz
  podejmować interwencje w przypadku podejrzenia, że małoletni jest ofiarą przemocy w szkole lub
  przemocy domowej.
 3. określa sposób reagowania na przypadki podejrzenia, że dziecko doświadcza krzywdzenia i zasady
  prowadzenia rejestru interwencji..
 4. Zasady bezpiecznych relacji personel-dziecko, dziecko–dziecko, personel- rodzic.
 5. Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych.
 6. Zasady ochrony wizerunku i danych osobowych dzieci
 7. Podejmowane w szkole/placówce postępowania nie mogą naruszać praw dziecka, praw człowieka,
  praw ucznia określonych w statucie szkoły/placówki oraz bezpieczeństwa danych osobowych.
 8. Małoletni wiedzą, jak unikać zagrożeń w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami na miarę swoich
  możliwości/ są pod opieką osoby dorosłej.
 9. małoletni wiedzą, do kogo zwracać się o pomoc w sytuacjach dla nich trudnych i czynią to mając świadomość skuteczności podejmowanych w szkole działań,
 10. Rodzice poszerzają wiedzę i umiejętności o metodach wychowania dziecka bez stosowania przemocy oraz potrafią je uczyć zasad bezpieczeństwa.
 11. Prowadzone w szkole/placówce postępowanie na wypadek krzywdzenia lub podejrzenia krzywdzenia małoletnich jest zorganizowane w sposób zapewniający im skuteczną ochronę,
 12. Działania podejmowane w ramach ochrony małoletnich przed krzywdzeniem są dokumentowane oraz monitorowane.
Skip to content