Stowarzyszenie „Bliżej Ciebie” to organizacja społeczna działająca na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Powstało z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych i ich nauczycieli. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym i otrzymało status Organizacji Pożytku Publicznego 5 listopada 2008 roku.
Razem chcemy stwarzać warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, dążyć do wyrównywania szans edukacyjnych i życiowych, zmieniać wizerunek osoby niepełnosprawnej. Dlatego organizujemy zajęcia edukacyjne, rekreacyjne, grupy wsparcia, wyjazdy na turnusy… Chętnie spotykamy się ze sobą, bo jesteśmy grupą przyjaciół, wspólnie bawimy się, uczymy, wspieramy, dzieląc się tym, co w nas najlepsze. Wyznajemy zasadę, że każdy ma własną ścieżkę rozwoju, oraz prawo i obowiązek do podążania nią, aby godnie i szczęśliwie przeżyć swe życie.

Skip to content