Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Wsparcie będzie przekazane jeszcze w 2021 roku w całości z góry – bez konieczności wniesienia wkładu własnego.

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Nasza szkoła otrzymała wsparcie w wysokości 60 000,00 zł

Naszą wspólną misją jest tworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Dotychczas z otrzymanego dofinansowania zakupiono:

  • Mikrokontroler z funkcją robota
  • Drukarka 3D podstawowa Creality
  • Mikroskop premium z kamerą 3MP
  • Zestaw preparatów do mikroskopu
  • Drukarka 3D podstawowa Flashforge
  • Aparat cyfrowy z funkcją kamery przenośnej
  • Filament standard
  • Stacja lutownicza
  • Laptop i5

 

 

Bardzo dobra wiadomość – otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie  60 tys. zł na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu rządowego „Laboratoria Przyszłości”

Do naszej szkoły dotarły nowe pomoce zamówione z programu #LabolatoriaPrzyszłości
Już od września 2022roku uczniowie naszej szkoły
rozpoczną regularną, praktyczną                     
aktywność dydaktyczną z wykorzystaniem zakupionego sprzętu z programu #LabolatoriaPrzyszłości
Nowy sprzęt, który dodatkowo zasilił dotychczasowe pomoce z programu #Labolatoria Przyszłości to Drukarka 3D oraz Gogle Wirtualnej Rzeczywistości (VR) wraz z akcesoriami
oraz oprogramowaniem.

 


Wykorzystanie robota do stymulacji zmysłowej w zakresie wzroku i słuchu

 Zajęcia odbyły się dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

 

     WhatsApp Image 2022-09-30 at 09.54.25   WhatsApp Image 2022-09-30 at 09.54.27  WhatsApp Image 2022-09-30 at 09.54.27(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content