Menu

Surdologopeda

Kim jest surdologopeda?

Surdologopeda to osoba, pod której kierunkiem będziecie uczyć się jak wspierać wasze dziecko w rozwoju mowy i języka, podsunie pomysły na zabawy słuchowe, wskaże drogę, ale nie wykona tej pracy za Was.

To bardzo ważne, aby uświadomić sobie, że tylko dzięki codziennemu świadomemu działaniu i zaangażowaniu macie realny wpływ na to jak w przyszłości będzie słuchało i mówiło Wasze dziecko. Im szybciej zrozumiecie istotę zaburzeń słuchu i nauczycie się dostrzegać okazję do nauki w każdej sytuacji w ciągu dnia, tym szybciej widoczne będą efekty terapii.

Jak wyglądają zajęcia ?

W naszej szkole zajęcia z zakresu surdologopedii organizowane są w formie indywidualnej i grupowej. Uczestniczą w nich dzieci przedszkolne, wychowankowie grup rewalidacyjnych oraz uczniowie ze szkoły. Materiał realizowany podczas zajęć dostosowany jest do potrzeb i możliwości uczniów.
Do dyspozycji jest kilka gabinetów – gabinet logopedyczny, sala doświadczania świata oraz sale przedszkolne, w których do dyspozycji są w pomoce edukacyjne i sprzęt audiowizualny.
Celem tych zajęć jest radosne poznawanie świata dźwięków, eliminowanie nadwrażliwości i stymulacja słuchowa.

Dla kogo organizowana jest terapia?

Zajęcia organizujemy dla dzieci i uczniów z różnymi rodzajami i stopniami zaburzeń słuchu, które na podstawie diagnozy pracują odpowiednio dostosowanymi technikami logoterapeutycznymi. Z surdologopedą pracuje każde dziecko, które ma stwierdzone zaburzenia słuchu lub należy do grupy ryzyka.

Cele i zadania terapii :

Cele:

– kształtowanie, wychowanie i terapia osób z wadą słuchu zgodnie z podstawowymi zasadami logopedii.
– profilaktyka pierwotnych i wtórnych zaburzeń wynikających z uszkodzenia słuchu
– organizowanie współpracy i współdziałania ze specjalistami wspierającymi rozwój dzieci z wadą słuchu.

Zadania:
– Wychowanie lub rozwijanie różnych sposobów komunikowania się, czyli umiejętności nadawania i odbierania tekstów słownych, pisemnych lub sygnalizacyjnych dzieci z wadą słuchu – przygotowanie do swobodnego porozumiewania się z otoczeniem.
– Eliminowanie zachowań zakłócających proces komunikowania się oraz kształtowanie wszechstronnego i zintegrowanego rozwoju psychomotorycznego

 

Skip to content