Menu

Oligofrenopedagog

To osoba, która na co dzień realizuje zadania związane z nauczaniem i wychowaniem dzieci i uczniów o obniżonej sprawności intelektualnej. W Zespole Szkół Specjalnych w Świdnicy, każdy nauczyciel i specjalista jest wykwalifikowanym oligofrenopedagogiem, który z cierpliwością, wyrozumiałością i empatią podchodzi do każdego wychowanka. Nasza kreatywność, wytrwałość i zaangażowanie pozwala na rzetelne wykonywanie swoich obowiązków i codzienne dążenie do osiągania postawionych celów edukacyjnych i terapeutycznych.

Każde dziecko uczęszczające do naszej placówki jest traktowane jako indywidualna jednostka, posiadająca swoje potrzeby i możliwości. Zmierzając do ich jak najpełniejszego zaspokojenia, dobieramy odpowiednie dla niego metody i techniki pracy. Pozwala to na przezwyciężanie występujących trudności w aktywności własnej, komunikowaniu się i samostanowieniu naszych podopiecznych.
W swej codziennej pracy kierujemy się myślą, że uczeń uczy się od nas, a my od niego. Dzięki temu założeniu, stale doskonalimy swój warsztat pracy, biorąc udział w szkoleniach oraz kursach i zdobywamy nowe kwalifikacje na studiach specjalistycznych.

 

Skip to content