STANDARD II – PERSONEL

1. Zatrudnia się personel po wcześniejszej weryfikacji w:Krajowym Rejestrze Karnym:

  • – Krajowym Rejestrze Karnym,
  • – Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
  • – Centralnym Rejestrze Orzeczeń Dyscyplinarnych
  • – W przypadku zatrudnienia obcokrajowców rejestrach karalności
    państw trzecich w zakresie określonych przestępstw lub oświadczenia
    o niekaralności

                             2. Dyrektor określa organizację, stosowanie i dokumentowanie działań do stosowania                                            Standardów ochrony małoletnich.

      3. Pracownicy szkoły/placówki są świadomi swoich praw oraz odpowiedzialności prawnej

      4. Szkolenie nowych pracowników – p. Aleksandra Gulewicz

5. W szkole prowadzona jest systematyczna edukacja
wszystkich pracowników z zakresu ochrony
dzieci/uczniów przed krzywdzeniem.

6. W szkole prowadzi się systematyczna diagnozę czynników ryzyka  i czynników chroniących.

                                          7. W szkole/ placówce znajduje się tablica informacyjna/punkt informacyjny/                                                                                     informacja w dzienniku elektronicznym dla rodziców,                                                        gdzie można znaleźć przydatne informacje.

                                             

Skip to content