STANDARD IV  – MONITORING 

                                           

1.Przyjęta Polityka ochrony dzieci jest weryfikowana raz na 2 lata, ze szczególnym uwzględnieniem analizy sytuacji związanych  z wystąpieniem zagrożenia bezpieczeństwa dzieci, a wnioski z oceny są dokumentowane.

2. Monitoring jest prowadzony w formie anonimowej ankiety raz w roku.

3.W ramach weryfikacji Polityki szkoła konsultuje się z dziećmi i ich rodzicami/opiekunami.

4.Szkoła w oparciu o przeprowadzoną ocenę dostosowuje standardy do aktualnych potrzeb oraz zgodności z
obowiązującymi przepisami.

Skip to content