Menu

Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze

Jedną z najnowszych metod stosowanych w naszych oddziałach rewalidacyjno- wychowawczych jest tzw SensoPaka

SensoPaka – co to jest ?


Senso Paka jest propozycją ustruktralizowanych zajęć stymulacyjnych dla
dzieci i dorosłych z zaburzonym funkcjonowaniem zmysłów. Doskonale sprawdza się
w szkołach i ośrodkach dla osób z głęboką i głębszą niepełnosprawnością
intelektualną, ośrodkach wczesnej intrewencji, Domach Pomocy Społecznej oraz tam
gdzie przebywają osoby z zaburzeniami neurologicznymi.


Każda sesja trwa około 20 minut i składa się z kilku polisensorycznych stymulacji
odbywajacych się na tle odpowiednich dźwięków i muzyki. Sekwencje te zostały
starannie dobrane tak aby zapewnić różnorodność stymulacji. Każda sesja kończy się
krótką relaksjacją.


Aby przeprowadzić sesje potrzebne będą: ciche pomieszczenie, zestaw SensoPaka
i odtwarzacz CD.


Dzięki ustrukturalizowaniu SensoPaka jest dla uczestnika bezpieczną emocjonalnie
propozycją by wszedł w kontakt ze swoim ciałem, otoczeniem oraz ludźmi. Zachęca do
otwarcia na relacje ze światem.


Główny nacisk kładziemy na rozwijanie zdolności komunikacyjnych
dziecka/dorosłego poprzez dotyk, ruch i muzykę oraz dostosowanie stymulacji do
możliwości percepcyjnych odbiorców. SensoPaka pomaga w pobudzeniu rozwoju
społecznego, emocjonalnego i poznawczego a także w eliminowaniu zachowań
niepożądanych.


Pomimo iż SensoPaka opiera się głównie na dotyku i słuchu oddziałuje również na
propriocepcje, równowagę, wzrok i węch.


SensoPaka pozwala na prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych.


Zestaw pomocy wymieniony w pakiecie pomaga zaplanować prace, w łatwy sposób
stworzyć konspekt zajęć oraz z sukcesem zrealizować założone cele.


SensoPaka nie wymaga czasochłonnych przygotowań do zajęć polisensorycznych.

Jest to doskonała pomoc strukturalizująca dzień.

SensoPaka – jak z niej korzystać?


Zadbaj o wygodne pozycje dla uczestników .

Jeśli siedzą na krzesłach lub na wózkach inwalidzkich zadbaj o to by mieli
wystarczającą ilość miejsca dookoła siebie. To pomoże im się skupić na stymulacji.


Jeśli lepiej się czują w pozycji leżącej , wykorzystaj platformę rezonansową – pozwoli im to na odczuwanie drgań/wibracji płynących z otoczenia. Dzięki temu doświadczą muzyki w całej pełni.


Uprzedź uczestników o tym co nastąpi.


Nie lubimy być zaskakiwani przez nagły dźwięk czy dotyk. Zanim włączysz odtwarzacz uprzedź uczestników odpowiednio do ich możliwości percepcjynych . Dobrze sprawdza się zaciemnienie pomieszczenia jako zapowiedź zajęć SensoPaka.


Przygotuj materiały z pakietu oraz płytę CD


Pomoce z pakietu dobrze mieć pod ręką tak ,by nie oddalać się od uczestnika zajęć i nie tworzyć niepotrzebnego hałasu. Twoje skupienie i dobra organizacja pomaga budować poczucie bezpieczeństwa oraz koncentracje u osoby z którą pracujesz.

Każdy uczestnik powinien mieć swój pakiet przedmiotów do stymulacji.

W części pierwszej polisensorycznego programu stymulującego wykorzystujemy: wachlarz, kłębek waty, gąbkę, drewnianą łyżkę, i dłonie

( masaż), w części drugiej wykorzystujemy gąbkę, kubek, tackę, ręcznik, krem i dłonie, w trzeciej części miękkie i twarde gąbki, szczoteczkę, metalową rurkę, wachlarz i dłonie jako masaż.

Każda część przebiega wg następującego porządku:

 1. Zapowiedz słowna i dzwięk ( 30-60 sekund), jest to czas na zapoznanie uczestnika z przedmiotem używanym do stymulacji
 2. Utwór muzyczny ( 4 minuty), stymulacja właściwa
 3. Cisza (30 sekund)to czas na uzupełnianie karty obserwacji

Ostatnia cześć sesji to utwór wyciszający

 

link do przykładowych zajęć

https://www.youtube.com/watch?v=QxvBCJkmwfc

Jakie dodatkowe walory ma SensoPaka?


– pomoc w ustrukturalizowaniu dnia,
– pomoc w wygaszaniu zachowań niepożądanych
– materiał do zajęć integracyjnych
– idealna dla osób niepewnych i początkujących w swej pracy
– wygodna do zajęć niezaplanowanych -np. zastępstwo.

Filmy instruktarzowe

https://photos.app.goo.gl/fxmAhNezb19UUQ4E8

Filmy instruktażowe

Wykorzystanie różnych przedmiotów dostępnych w warunkach domowych do elementów terapii ręki, ćwiczeń motoryki małej, stymulacji czucia powierzchownego

 

W ramach projektu unijnego, uruchomiliśmy dodatkową rehabilitację oraz nową formę komunikacji z wykorzystaniem nowoczesnej metody C-Eye .

Dla kogo jest ZRW?

 • Dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, posiadającym orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych;
 • Dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 roku życia.

Oferujemy i zapewniamy:

 • małe zespoły rewalidacyjno – wychowawcze (maksymalnie 4 osoby);
 • wyspecjalizowaną kadrę nauczycieli i terapeutów i pomoc nauczyciela;
 • indywidualizację procesu terapii i rehabilitacji – stworzenie indywidualnego program zajęć;
 • dodatkową specjalistyczną pomoc rehabilitacyjną (lekarza rehabilitacji medycznej, chirurga dziecięcego, fizjoterapeutów, neurologopedów);
 • dodatkowe zajęcia rewalidacyjne;
 • umożliwienie uczestnictwa w różnych formach życia społecznego;
 • pomoc psychologiczno – pedagogiczną (konsultacje z psychologiem, pedagogiem, rozmowy z wychowawcami).

Założenia pracy edukacyjno – terapeutycznej:

Cel główny:

 • dostarczenie możliwości rozwoju i aktywnego spędzania czasu.

Cele szczegółowe:

 • wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia;
 • kształtowanie indywidualnych umiejętności komunikacyjnych;
 • usprawnianie ruchowe i psychoruchowe;
 • rozwijanie zainteresowania otoczeniem, poprzez wielozmysłowe poznawanie tego otoczenia;
 • nauka celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań uczestnika zajęć oraz jego udziału w ekspresyjnej aktywności.

 

Skip to content