Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze

Uwaga – NOWOŚĆ!

W ramach projektu unijnego, uruchomiliśmy dodatkową rehabilitację oraz nową formę komunikacji z wykorzystaniem nowoczesnej metody C-Eye .

Dla kogo jest ZRW?

 • Dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, posiadającym orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych;
 • Dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 roku życia.

Oferujemy i zapewniamy:

 • małe zespoły rewalidacyjno – wychowawcze (maksymalnie 4 osoby);
 • wyspecjalizowaną kadrę nauczycieli i terapeutów i pomoc nauczyciela;
 • indywidualizację procesu terapii i rehabilitacji – stworzenie indywidualnego program zajęć;
 • dodatkową specjalistyczną pomoc rehabilitacyjną (lekarza rehabilitacji medycznej, chirurga dziecięcego, fizjoterapeutów, neurologopedów);
 • dodatkowe zajęcia rewalidacyjne;
 • umożliwienie uczestnictwa w różnych formach życia społecznego;
 • pomoc psychologiczno – pedagogiczną (konsultacje z psychologiem, pedagogiem, rozmowy z wychowawcami).

Założenia pracy edukacyjno – terapeutycznej:

Cel główny:

 • dostarczenie możliwości rozwoju i aktywnego spędzania czasu.

Cele szczegółowe:

 • wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia;
 • kształtowanie indywidualnych umiejętności komunikacyjnych;
 • usprawnianie ruchowe i psychoruchowe;
 • rozwijanie zainteresowania otoczeniem, poprzez wielozmysłowe poznawanie tego otoczenia;
 • nauka celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań uczestnika zajęć oraz jego udziału w ekspresyjnej aktywności.

 

Skip to content