Menu

Neurologopeda

Kim jest neurologopeda?

Czy w Twoim otoczeniu jest dziecko, które jest niejadkiem lub ma problemy z pobieraniem, gryzieniem, żuciem czy połykaniem pokarmów? A może krztusi się podczas picia z piersi, butelki lub kubeczka? Być może jest maluch, który urodził się z wadą genetyczną, jest dzieckiem z ryzyka zaburzeń rozwoju (wcześniaki), z uszkodzeniami okołoporodowymi, z autyzmem i spektrum autyzmu, z MPD, z rozszczepem wagi i podniebienia, z jąkaniem?
Jeśli tak, to neurologopeda oferuje pomoc w terapii dotyczącej :
– rozwoju mowy i komunikacji dzieci,
– usprawniania mowy osób dorosłych po udarach, wylewach, urazach czaszkowo-mózgowych, osób jąkających się, z zaburzeniami dysfagicznymi,
– szeroko pojętej dysfagii (problemów w spożywaniu posiłków),
– usprawniania motorycznego, sensorycznego i percepcyjnego.

Jak wyglądają zajęcia?

Zajęcia neurologopedyczne to najczęściej kilkumiesięczne a nawet kilkuletnie cykle terapii, podczas których, w radosnej atmosferze zabawy, relaksacji, masaży, treningów polisensorycznych, doznań kulinarno-smakowych, zawsze pod okiem wymagających terapeutów – dzieci uczestniczą w zajęciach indywidualnych i grupowych. Dużą uwagę skupiamy na przebiegu tych zajęć, biorąc pod uwagę stan dziecka, jego motywację i charakter dysfunkcji.
Nie istnieją żadne sztywne procedury związane z terapią neurologopedyczną. Nasi terapeuci dysponują szerokim wachlarzem metod i elastycznie stosują je w zależności od potrzeb każdego ze swych podopiecznych.

Dla kogo organizowana jest terapia?

Zajęcia neurologopedyczne w naszej placówce proponowane są młodszym i starszym dzieciom, od narodzin do ukończenia szkoły, które:
– są wcześniakami,
– urodziły się z obciążeniami neurologicznymi ( urazy okołoporodowe, wady genetyczne),
– przejawiają problem z jedzeniem (odmawiają przyjmowania pokarmów, gryzienia, żucia, połykania, okazują niechęć do różnych struktur),
– ślinią się nadmiernie lub mają ciągle uchyloną buzię,
– mowa budzi niepokój czy też obserwujemy brak rozwoju mowy i komunikacji,
– mają postawioną diagnozę: afazja, niedokształcenie mowy, dyzartria, jąkanie, opóźniony rozwój mowy, autyzm, spectrum autyzmu i inne.

Zajęcia te, to również cenna lekcja dla rodziców, którym staramy się pomóc w codziennych relacjach mama- dziecko, tata-dziecko.

Cele i zadania terapii:

Czy wiecie, że mózg ma zdolności kompensacyjne? Oznacza to, że prawidłowo funkcjonujące w mózgu ośrodki, np. Mowy, mogą częściowo przejąć funkcję ośrodków uszkodzonych. Wykorzystując tę wiedzę, naszym celem jest budowanie lub odbudowywanie systemu językowego i sprawności komunikacyjnych naszych podopiecznych, w zależności od ich wieku, możliwości i kondycji zdrowotnej.
Wiemy też, że aby osiągnąć ten cel, należy usprawniać funkcje prymarne. Dlatego przekazujemy Rodzicom wiedzę na temat odpowiedniej diety, pozycji karmienia, potrzeby odpowiedniego dostarczania bodźców słuchowych, dotykowych, czy wzrokowych.

 

Skip to content