Menu

Zaplanuj z nami swoją przyszłość!

Dla kogo jest Branżowa Szkoła I-go stopnia?

 • Dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Dla uczniów, którzy nie ukończyli 24 roku życia.

Założenia pracy edukacyjno – terapeutycznej:

Cel główny:

 • zdobycie zawodu i kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do podjęcia zatrudnienia na rynku pracy.

 Cele szczegółowe:

 • przygotowanie do poruszania się na rynku pracy,
 • przygotowanie do pełnienia roli człowieka dorosłego w pracy oraz w życiu osobistym i społecznym,
 • rozwijanie zainteresowań i umiejętności poprzez udział w wycieczkach zawodoznawczych i targach pracy.

Co oferujemy?

 • 3 letnią naukę zawodu na kierunkach:
  – piekarz, kucharz, krawiec, ogrodnik, murarz – tynkarz, mechanik pojazdów samochodowych, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.

~~W miarę potrzeb jesteśmy gotowi otworzyć dodatkowe kierunki~~

 • praktyczną naukę zawodu w atrakcyjnych miejscach na terenie Świdnicy i okolic,
  uczniowie mogą skorzystać z naszej oferty zajęć praktycznych lub mogą samodzielnie znaleźć sobie miejsce do realizowania praktyk
 • otrzymanie DYPLOMU potwierdzającego zdobyty zawód,
 • otrzymanie CERTYFIKATU honorowanego we wszystkich krajach Unii Europejskiej,
 • absolwentom umożliwiamy odbycie stażu zawodowego zagwarantowanego przez Powiatowy Urząd Pracy.

 Zapewniamy:

 • naukę w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla zasadniczych szkół zawodowych i Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne (IPET) opracowane przez specjalistów na podstawie diagnozy i oceny aktualnego funkcjonowania ucznia,
 • wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • ciekawe zajęcia praktyczne w specjalistycznych salach,
 • zindywidualizowane podejście do ucznia, dobór optymalnych metod i technik pracy,
 • dodatkowe zajęcia ze specjalistami realizowane w ramach zajęć rewalidacyjnych,
 • bezpłatny dowóz autobusem na trasie Świdnica – Świebodzice – Strzegom,
 • możliwość skorzystania z odpłatnych obiadów.

~~Edukacja kończy się zawodowym egzaminem zewnętrznym organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. ~~

—————————————————————————————————–

Szkoła uczestniczy w projekcje
„Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II”


W ramach projektu organizowane są dla uczniów następujące zajęcia:

 • Zajęcia z kompetencji kluczowych
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • Poradnictwo psychologiczne
 • Poradnictwo pedagogiczne
 • Doradztwo zawodowe

 

Skip to content