Menu

Dynamiczna stabilizacja nerwowo-mięśniowa
(
Dynamic Neuromuscular Stabilization wed?ug Kolara Metoda DNS )

To nowa i wyjątkowa strategia rehabilitacji oparta na zasadach nauki o ruchu i poruszaniu się człowieka oraz aspektach dojrzewającego układu ruchu.

Dla kogo?

DNS znajduje zastosowanie w:

  • leczeniu dysfunkcji układu ruchu, większości schorzeń neurologicznych (osób po udarze, ze stwardnieniem rozsianym, chorobą Parkinsona, polineuropatiami itp.),
  • leczeniu ortopedycznym (schorzenia stawów, choroby zwyrodnieniowe, po wszczepieniu protez stawu biodrowego i kolanowego, stawów)
  • pediatrii (porażenie mózgowe, skolioza, wady postawy związane z wrodzonym zwichnięciem stawów biodrowych itp.)
  • sporcie wyczynowym.

Terapia metodą DNS jest dostosowywana do indywidualnego stanu każdego pacjenta i uwzględnia kombinację wielu ćwiczeń.

Praktycy wykorzystujący tę metodę w codziennej pracy podkreślają, że:
„jest ona mniej wyczerpująca dla pacjenta, niż wiele innych metod fizjoterapii, dlatego często stosuje się ją u dzieci, osób starszych, a także pacjentów, którzy nie mogą wykonywać intensywnych ćwiczeń.”

 

Skip to content