Menu

Placówka prowadzi edukację uczniów:
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim

 • z autystycznym spektrum zaburzeń (ASD)

 • z niepełnosprawnością sprzężoną

—————————————————————————————————–

Zajęcia realizujemy na poziomie:

—————————————————————————————————–

Na każdym etapie nauczania, edukacja i terapia realizowana jest integralnie z zajęciami rewalidacyjnymi ze specjalistami, dostosowanymi do indywidualnych potrzeb dziecka.

—————————————————————————————————–

Każde dziecko i uczeń,w ramach zajęć edukacyjnych i terapeutycznych, jest pod opieką wykwalifikowanej kadry specjalistów, która czuwa nad monitorowaniem rozwoju, planowaniem zajęć i organizowaniem procesu terapeutycznego.

—————————————————————————————————–

Uwzględniając indywidualne możliwości i predyspozycje naszych podopiecznych, codziennie staramy się, by organizowane zajęcia były barwne i ciekawe.  Wykorzystujemy w tym celu przeróżne metody i techniki pracy z zakresu:

 • wsparcia małych dzieci,
 • wychowania wczesnoszkolnego i edukacji przedszkolnej,
 • terapii logopedycznej,
 • terapii psychologicznej,
 • fizjoterapii,
 • zajęć z gimnastyki korekcyjnej,
 • pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • edukacji i terapii osób z autyzmem.

—————————————————————————————————–

Świadczoną pomoc psychologiczno-pedagogiczną realizujemy poprzez:

 • psychologiczne badania diagnozujące – Posiadamy najnowsze narzędzie diagnostyczne KORP,
 • wsparcie psychologiczne dzieci i rodziców,
 • grupy wsparcia dla rodziców,
 • pomoc w zakresie doradztwa zawodowego dla młodzieży,
 • informacja i pomoc w zakresie świadczeń dla rodziców wychowujących dziecko niepełnosprawne.

—————————————————————————————————–

Skip to content