Menu

Metoda usprawniania neurorozwojowego
NDT–Bobath

Główne założenia:

 • Pomoc dziecku we wszechstronnym rozwoju;
 • Dążenie do niezależności w życiu;
 • Kompensacja braków i maksymalne wykorzystanie swoich możliwości (na ile pozwala istniejące uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego).

Główne zasady usprawniania:
 • Wpływanie na napięcie mięśni, dzięki zastosowaniu odpowiednich technik postępowania już od pierwszych miesięcy życia;
 • Hamowanie nieprawidłowych odruchów;
 • Wyzwalanie ruchów w formie najbardziej zbliżonej do prawidłowych, poprzez wspomaganie i prowadzenie ruchu;
 • Wykorzystywanie i utrwalanie zdobytych umiejętności ruchowych w codziennych czynnościach.
 • Jak wyglądają zajęcia?

  „Pamiętaj, że wszystko co czynisz w życiu, zostawi jakiś ślad. Dlatego miej świadomość tego, co robisz.”

  Zespół specjalistów pracujących w ZSS w Świdnicy, stara się tak prowadzić terapię, aby przynosiła ona najlepszy efekt. Terapeuta ćwiczy całe ciało dziecka, a nie porusza wybranymi kończynami. Dzięki temu dostarcza odpowiednich doznań czuciowych i ruchowych, a dziecko jest dynamicznie aktywizowane.

  Pomoc przy wykonywaniu ruchu powinna być taka, by zapewniała maksymalny i aktywny udział dziecka, a jednocześnie nie wywoływała nieprawidłowych odpowiedzi wynikających ze zbyt dużego wysiłku czy stresu.

  Do dyspozycji terapeutów znajdują się sale wyposażone w niezbędny sprzęt rehabilitacyjny, czyli stoły rehabilitacyjne oraz pomocniczo, wałki, piłki i materace.

   

   

  Skip to content