Menu

Oddziały dla uczniów z autyzmem

“Autyzm jest czymś, czego nie mogę widzieć.
Nie pozwala mi znaleźć i użyć moich własnych słów wtedy, gdy tego chcę.
Autyzm powoduje, że czuję wszystko na raz nie wiedząc co czuję.
Lub odcina mnie całkowicie od odczuwania czegokolwiek.
Autyzm powoduje, że słyszę słowa innych ludzi lecz nie jestem zdolna zrozumieć, co te słowa znaczą.” Donna Williams

Dla kogo są oddziały? Organizacja pracy:

 • 2 grupy przedszkolne dla dzieci z autyzmem, w tym:
  – 1 dla dzieci w normie intelektualnej i/lub lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnym;
  – 1 dla dzieci z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnoprawności intelektualne;
 • 6 oddziałów edukacyjno-terapeutycznych w SP dla uczniów z autyzmem, a w tym:
  – 2 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim;
  – 4 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.
Cele edukacji i terapii dzieci z ASD:

 • rozwijanie tkwiących w uczniach możliwości, tak by mogli jak najpełniej orientować się i funkcjonować w społeczeństwie
 • dążenie do maksymalnej samodzielności i niezależności ucznia w miarę jego indywidualnych możliwości;
 • kształtowanie prawidłowej postawy uczniów wobec pracy w zakresie motywacji, kompetencji i wykonania;
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego organizowania czasu wolnego i wypoczynku;
 • rozwijanie kreatywności uczniów oraz ich uzdolnień i zainteresowań;

Oferujemy i zapewniamy:

 • realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych zgodnie z najnowszą podstawą programową;
 • zajęcia w małych zespołach klasowych (maksymalnie 4 osoby)
 • edukację i terapię w oparciu o najnowsze i innowacyjne metody terapeutyczne;
 • wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli i specjalistów;
 • nowoczesną placówkę z odpowiednio dostosowanymi salami do potrzeb dzieci z ASD;
 • pracę na podstawie założeń zawartych w Indywidualnym Program Edukacyjno – Terapeutycznym stworzonym przez zespół specjalistów;
 • dodatkowe zajęcia rewalidacyjne i inne liczne zajęcia terapeutyczne;
 • aktywny udział w życiu społecznym środowiska szkolnego i lokalnego.

Realizowane na co dzień podstawowe zajęcia dodatkowe:

 

Skip to content