Menu

Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania

Co to jest metoda symultaniczno – sekwencyjna?

Jest to metoda wczesnej nauki czytania inaczej zwana metodą sylabową. Oparta jest na najnowszych badaniach neuropsychologicznych i na wieloletnich doświadczeniach terapeutycznych i logopedycznych prof. Cieszyńskiej. To skuteczny sposób nabywania umiejętności czytania ze zrozumieniem. Wykorzystuje wiedzę o sekwencyjnych zdolnościach lewej półkuli mózgowej, przy równoczesnym korzystaniu z symultanicznych sposobów przetwarzania bodźców językowych półkuli prawej.

Jakie korzyści daje nauka czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną?

 • wpływa na kształtowanie się asymetrii półkulowej, a w efekcie prowadzi do przewagi lewej półkuli mózgu w przetwarzaniu języka;
 • oddziałuje na wszystkie procesy poznawcze (analizę i syntezę wzrokową, pamięć symultaniczną i sekwencyjną, sprawność motoryczną i manualną, analizę i syntezę słuchową, koordynacje wzrokowo-ruchową, kierunek porządkowania świata od lewej do prawej strony, kształtowanie się lateralizacji);
 • wspiera i naśladuje naturalne etapy rozwoju mowy dziecka;
 • kształtuje wyobraźnie, kreatywne myślenie, intelekt;
 • buduje poczucie własnej wartości;
 • wpomaga prawidłową artykulację głosek.

W naszej szkole…

Naukę czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną rozpoczynamy już w przedszkolu, ponieważ najlepszy wiek na rozpoczęcie nauki czytania tą właśnie metodą przypada na okres między drugim, a czwartym rokiem życia. Naukę czytania samogłosek można wprowadzić nawet już od 12 miesiąca życia. Zajęcia odbywają się regularnie przy stoliku i trwają około 15 minut. Bardzo ważna jest liczba powtórzeń oraz atmosfera zabawy.

Jak prowadzone są zajęcia?

Etapy pracy metodą symultaniczno-sekwencyjną są ściśle określone, a każdy ich element stanowi podstawę do nabywania kolejnych umiejętności. Zajęcia zawsze rozpoczynają się od ćwiczeń łatwych, z których wykonaniem dziecko nie będzie miało trudności. Kolejny etap czytania rozpoczyna ono pod warunkiem opanowania poprzedniego

 • Etap I – od samogłosek prymarnych do sylaby otwartej
 • Etap II – od sylaby otwartej do pierwszych wyrazów
 • Etap III – czytanie sylab zamkniętych
 • Etap IV – czytanie nowych sylab otwartych i zamkniętych
 • Etap V – samodzielne czytanie tekstów

 

Skip to content