Menu

 

Program: Rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2022-2026

Całkowita wartość wynosi: 4.070.781,00 zł

Kwota dofinansowania: 4.070.781,00 zł

Głównym celem programu jest wskazywanie i organizowanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej oraz innych specjalności.

Grupy docelowe stanowią uczennice w ciąży i dzieci w wieku od 0-6 lat (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci od 0-3 lat) posiadające opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka i/lub zaświadczenie lekarskie  (zgodne z ustawą „Za życiem”) i/lub orzeczenie o niepełnosprawności.

Realizowane zadanie:

 1. zapewnienie przez szkołę lub placówkę możliwości kontunuowania nauki przez uczennicę w ciąży

W ramach programu wyposażono dwa pokoje w internacie Technikum Nr 6 przy Zespole Szkół Mechanicznych im. M. Kopernika w Świdnicy, w których będą mogły przebywać uczennice w ciąży, do czasu urodzenia dziecka, gdy z przyczyn losowych nie będą mogły przebywać w środowisku rodzinnym.

 1. zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w ramach realizacji Programu „Za życiem”.

Zgodnie z założeniami programu w siedzibie Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 3 utworzony został ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy. Do zadań ośrodka należy udzielanie rodzicom informacji dotyczących problemów rozwojowych dziecka oraz wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom. Wskazywane są właściwe dla dziecka i jego rodziny formy kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.

Koordynowane jest korzystanie z usług specjalistów, w tym zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach, monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom oraz prowadzenie akcji informacyjnych. Do zadań należy także organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka. Prowadzone są zajęcia psychologiczne, pedagogiczne, pedagogiczno-terapeutyczne, fizjoterapeutyczne, EEG Biofeedback i dogoterapia oraz specjalistyczne usługi medyczne: lekarz neurolog i lekarz rehabilitacji medycznej.

 • Zamawiający ZSS Świdnica  informuje, że rozpoczęło się nowe postępowanie w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 tj. ze zm.) pn.  „Usługi społeczne w ramach Rządowego Programu ,,Za Życiem” Z PODZIAŁEM NA ZADANIA” o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

  Szczegóły dostępne są pod adresem:

  https://platformazakupowa.pl/transakcja/883127

 • USŁUGI FIZJOTERAPEUTYCZNE- II POSTĘPOWANIE 

  Zamawiający ZSS Świdnica  informuje, że rozpoczęło się nowe postępowanie w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 tj. ze zm.) pn. „Usługi fizjoterapeutyczne w ramach Rządowego Programu ,,Za Życiem”  Z PODZIAŁEM NA ZADANIA” o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

  Szczegóły dostępne są pod adresem:

  https://platformazakupowa.pl/transakcja/875465

 • Zamawiający ZSS Świdnica  informuje, że rozpoczęło się nowe postępowanie w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 tj. ze zm.) pn. „Usługi społeczne w ramach Rządowego Programu ,,Za Życiem”  Z PODZIAŁEM NA ZADANIA” o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

  Szczegóły dostępne są pod adresem:

  https://platformazakupowa.pl/transakcja/873840

 • Plan postępowań o udzielanie zamówień na 2024 rok (podgląd)
 • Zamawiający ZSS Świdnica  informuje, że rozpoczęło się nowe postępowanie w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 tj. ze zm.) pn. „Usługi psychologiczne i pedagogiczne w ramach Rządowego Programu ,,Za Życiem”  Z PODZIAŁEM NA ZADANIA” o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

  Szczegóły dostępne są pod adresem:

  https://platformazakupowa.pl/transakcja/872296

 • Zamawiający ZSS Świdnica  informuje, że rozpoczęło się nowe postępowanie w trybie zapytania ofertowego pn. Usługi ZOO-TERAPII świadczone w ramach Rządowego Programu ,,Za Życiem”.

  Szczegóły dostępne są pod adresem:

  https://platformazakupowa.pl/transakcja/871310

 • Zamawiający ZSS Świdnica  informuje, że rozpoczęło się nowe postępowanie w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 tj. ze zm.) pn. „Usługi logopedyczne w ramach Rządowego Programu ,,Za Życiem” Z PODZIAŁEM NA ZADANIA” o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

Szczegóły dostępne są pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/866976

 

 • Zamawiający ZSS Świdnica  informuje, że rozpoczęło się nowe postępowanie w trybie zapytania ofertowego pn. Usługi świadczone przez lekarza rehabilitacji medycznej w ramach Rządowego Programu ,,Za Życiem”.

  Szczegóły dostępne są pod adresem:

  https://platformazakupowa.pl/transakcja/866565

 • Zamawiający ZSS Świdnica  informuje, że rozpoczęło się nowe postępowanie w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 tj. ze zm.) pn. „Usługi fizjoterapeutyczne w ramach Rządowego Programu ,,Za Życiem”  Z PODZIAŁEM NA ZADANIA”o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

  Szczegóły dostępne są pod adresem:

  https://platformazakupowa.pl/transakcja/865230


 • Zamawiający ZSS Świdnica  informuje, że rozpoczęło się nowe postępowanie w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 tj. ze zm.) pn. „Usługi społeczne w ramach Rządowego Programu ,,Za Życiem”  Z PODZIAŁEM NA ZADANIA” o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.Szczegóły dostępne są pod adresem:https://platformazakupowa.pl/transakcja/725995

 • Zamawiający ZSS Świdnica  informuje, że rozpoczęło się nowe postępowanie w formie zapytania ofertowego pn. ,,Usługi ZOO-TERAPII świadczone w ramach Rządowego Programu ,,Za Życiem”Szczegóły dostępne pod adresem:
  https://platformazakupowa.pl/transakcja/720861

 • Zamawiający ZSS Świdnica  informuje, że rozpoczęło się nowe postępowanie w formie zapytania ofertowego pn. ,,Usługi usprawniania komunikacji i uwagi C-eye w ramach Rządowego Programu ,,Za Życiem”Szczegóły dostępne pod adresem:
  https://platformazakupowa.pl/transakcja/716280

 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 (podgląd)

 • Zamawiający ZSS Świdnica  informuje, że rozpoczęło się nowe postępowanie w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r.poz. 1710 tj. ze zm.) pn. „Usługi w ramach Rządowego Programu ,,Za Życiem”  Z PODZIAŁEM NA ZADANIA” o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

Szczegóły dostępne są pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/715258 [1]


 • Zamawiający ZSS Świdnica  informuje, że rozpoczęło się nowe postępowanie w formie zapytania ofertowego pn. ,,Usługi świadczone przez lekarza rehabilitacji medycznej w ramach Rządowego Programu ,,Za Życiem”
 • Szczegóły dostępne pod adresem:https://platformazakupowa.pl/transakcja/712285

 • Zamawiający ZSS Świdnica  informuje, że rozpoczęło się nowe postępowanie w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r.poz. 1710 tj. ze zm.) pt. „Usługi społeczne w ramach Rządowego Programu ,,Za Życiem”  Z PODZIAŁEM NA ZADANIA” o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.
 • Szczegóły dostępne są pod adresem:
  https://platformazakupowa.pl/transakcja/710568

 

 • PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2022- AKTUALIZACJA A DNIA 29.12.2022 (PODGLĄD)

 • Zamawiający ZSS Świdnica  informuje, że rozpoczęło się nowe postępowanie w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 tj. ze zm.) pn. „Usługi logopedyczne w ramach Rządowego Programu ,,Za Życiem” Z PODZIAŁEM NA ZADANIA” o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.Szczegóły dostępne są pod adresem:https://platformazakupowa.pl/transakcja/706016

 • Zamawiający ZSS Świdnica  informuje, że rozpoczęło się nowe postępowanie w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 tj. ze zm.) pn. „Usługi fizjoterapeutyczne w ramach Rządowego Programu ,,Za Życiem”  Z PODZIAŁEM NA ZADANIA” o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

         Szczegóły dostępne są pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/704686 [1]


PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEN NA ROK 2022- AKTUALIZACJA A DNIA 13.12.2022 (PODGLĄD)


 • DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROGRAMIE  (pobierz)
 • REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROGRAMIE (zobacz)
 • WYKAZ UMÓW (zobacz)

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2022 -aktualizacja z dnia 27.06.2022  (podgląd)


 

 • Zamawiający ZSS Świdnica  informuje, że rozpoczęło się nowe postępowanie w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 tj. ze zm.) pn. „Usługi logopedyczne w ramach Rządowego Programu ,,Za Życiem”  Z PODZIAŁEM NA ZADANIA” o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

  Szczegóły dostępne są pod adresem:

   https://platformazakupowa.pl/transakcja/614622

 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 – aktualizacja z dnia 17.05. 2022 (podgląd)

ZAPYTANIE OFERTOWE:


 • Zamawiający ZSS Świdnica  informuje, że rozpoczęło się nowe postępowanie w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 tj. ze zm.) pn. „Usługi fizjoterapeutyczne w ramach Rządowego Programu ,,Za Życiem”  Z PODZIAŁEM NA ZADANIA”o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

  Szczegóły dostępne są pod adresem:

  https://platformazakupowa.pl/transakcja/610733

 

 • Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 10.05.2022- Usługi fizjoterapeutyczne – (podgląd)

 

 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 – aktualizacja z dnia 10.05. 2022          ( podgląd)

 

 • INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 22.12.2020 r. (podgląd)

PROGRAM ZA ŻYCIEM (zobacz)

 

Program: Rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021

Całkowita wartość wynosi: 1.508.700,00 zł

Kwota dofinansowania: 1.508.700,00 zł

Głównym celem programu jest wskazywanie i organizowanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej oraz innych specjalności.

Grupy docelowe stanowią dzieci w wieku od 0-6 lat (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci od 0-3 lat) posiadające opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka i/lub zaświadczenie lekarskie (zgodne z ustawą „Za życiem”) i/lub orzeczenie o niepełnosprawności.

Realizowane zadanie: zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w ramach realizacji Programu „Za życiem”.

Zgodnie z założeniami programu w siedzibie Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 3 utworzony został ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy. Do zadań ośrodka należy udzielanie rodzicom informacji dotyczących problemów rozwojowych dziecka oraz wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom. Wskazywane są właściwe dla dziecka i jego rodziny formy kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.

Koordynowane jest korzystanie z usług specjalistów, w tym zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach, monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom oraz prowadzenie akcji informacyjnych. Do zadań należy także organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka. Prowadzone są zajęcia psychologiczne, pedagogiczne, pedagogiczno-terapeutyczne, fizjoterapeutyczne, EEG Biofeedback i dogoterapia oraz specjalistyczne usługi medyczne: lekarz neurolog i lekarz rehabilitacji medycznej.

 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 17.12.2020 r. (podgląd)

 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI Z DNIA 09.12.2020 r. (podgląd)

 • WYKAZ DOKUMENTÓW:
 • SIWZ (podgląd)                                                                                                                           
 • Załącznik nr 1 do SIWZ – Uslugi psychologiczne (podgląd)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ – Usługi usprawniania komunikacji i uwagi C-Eye (podgląd)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ – Usługi pedagogiczne – opiekun/ rodzic/ dzieci (podgląd)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Usługi logopedyczne- audiolog (podgląd)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ –Usługi logopedyczne – neurologopedia (podgląd)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ Usługi fizjoterapeutyczne terapia nieprorozwojowa NDT   (podgląd)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ –Usługi fizjoterapeutyczne (podgląd)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ Terapia EEG Biofeedback (podgląd)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ Usługi lekarza lekarz wad postawy (podgląd)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ – Usługi grupowe psychologiczne (podgląd)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ –Usługi grupowe psychodietetyki z elementami aktywności fizycznej (podgląd)
 • Załącznik nr 12 do SIWZ – Usługi grupowe logopedyczne (podgląd)
 • Załącznik nr 13 – OŚWIADCZENIE DOT.WARUNKÓW (podgląd)
 • Załącznik nr 14 – OŚWIADCZENIE DOT.WYKLUCZENIA (podgląd)
 • Załącznik nr 15 -OŚWIADCZENIE DOT. GRUPY KAPITAŁOWEJ (podgląd)
 • załącznik nr 16 do SIWZ – Wykaz osób realizujących zamówienie (podgląd)
 • Załącznik nr 17 a – PROJEKT UMOWY DLA FIRM (podgląd)
 • Załącznik nr 17 b – PROJEKT UMOWY – UMOWA ZLECENIE (podgląd)
 • Załącznik nr 17 c -PROJEKT UMOWY – UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (podgląd)
 • Załącznik nr 18a i 18b do SIWZ (podgląd)
 • Załącznik nr 19 do SIWZ – OŚWIADCZENIE o nie prowadzeniu działalności gospodarczej (podgląd)

   

 

Powiatowy Ośrodek Koordynacyjno- Rehabilitacyjno- Opiekuńczy w ramach realizacji Programu „Za Życiem”

organizuje następujące formy wsparcia dla uczestników programu:

A) Poradnictwo

– udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;

– wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;

– prowadzenie akcji informacyjnych;

B) Pomoc

– wskazywanie i organizowanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej oraz innych specjalności;

C) Koordynacja

– koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym: zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach;

– monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

DLA KOGO?

 • Dla dzieci głównie z powiatu świdnickiego w wieku od 0-6 lat (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci od 0-3lat),
 • Dla dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka i/lub zaświadczenie lekarskie (zgodne z ustawą „Za życiem”) i/lub orzeczenie o niepełnosprawności.

NIEZBĘDNA DOKUMENTACJA:

Należy: pobrać i wypełnić:

 • Deklarację uczestnictwa w Programie „Za Życiem” (pobierz)
 • załącznik nr 1- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych własnych oraz mojego dziecka a także na wykorzystanie wizerunku dziecka korzystającego z Programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka  (pobierz)

Ponadto należy:

 1. Należy zapoznać się z regulaminem uczestnictwa (do wglądu)
 2. Dostarczyć oryginał lub kserokopię/za potwierdzeniem oryginału:
 • opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka i/lub,
 • zaświadczenia lekarskiego (zgodnego z ustawą „Za życiem”) (pobierz zaświadczenie) i/lub
 • orzeczenia o niepełnosprawności

Więcej informacji na temat “Jak prawidłowo wystawić zaświadczenie lekarskie osobom uprawnionym zgodnie z ustawą „Za życiem” tutaj.

ZAPEWNIAMY:

– konsultacje lekarskie (lekarza rehabilitacji medycznej, neurologa dziecięcego),

– konsultacje specjalistyczne wg zleceń lekarza : logopedy, pedagoga, fizjotereapeuty, psychologa,

– sesje dogoterapeutyczne,

– sesje EEG i RSA biofeedback.

 

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019 (podgląd)

 

Skip to content