Menu

Tyflopedagog

Być może czasami najlepiej jest być niewidomym, wtedy widzi się rzeczy takimi, jakimi są naprawdę, a nie pozwala się oślepić ich wyglądowi. – William Wharton

Kim jest tyflopedagog?

Tyflopedagog to osoba, która zajmuje się wychowaniem i nauczaniem osób z wadą wzroku. Określa kierunki ich rozwoju, jak również sposoby kompensowania zaburzonej funkcji. Skoro zmysł wzroku jest ograniczony lub uległ całkowitemu uszkodzeniu to należy pomóc osobom dotkniętym tym problemem w inny sposób spostrzegać świat.

Zupełnie inny świat..

Osoba niewidoma żyje w innym świecie: świecie dźwięków, dotyku, smaków, zapachów ale nie widzi. Wiele wrażeń jej umyka, ale kompensuje je innymi, co czyni ją nie mniej wrażliwą, inną ale równą. Tyflopedagogika zmierza ku temu, aby osoba niewidoma uwierzyła w siebie i żyła naprawdę, żeby czerpała z życia jak najwięcej, mimo swojej niepełnosprawności.

Za jej główny cel uznaje się rehabilitowanie osób z uszkodzeniami wzroku w taki sposób, by umożliwić im jak najlepsze funkcjonowanie, biorąc pod uwagę ich niepełnosprawność.

Głównym zadaniem tyflopedagogiki jest poszukiwanie rozwiązań, które pozwolą osobom z uszkodzeniem widzenia na jak najlepsze życie w świecie, który przystosowany jest do sposobu funkcjonowania osób widzących.

Jak wyglądają zajęcia?

W naszej placówce zajmujemy się takim organizowaniem procesu nauczania, aby osoba z uszkodzeniem wzroku mogła w optymalnych warunkach zdobywać wiedzę oraz nabywać nowe umiejętności.

Nauczanie w szkole podstawowej odbywa się zgodnie z programem kształcenia specjalnego dla uczniów z wadą wzroku.

 

Skip to content