Menu

Jedna placówka – wachlarz możliwości

Perspektywa rozwoju na całe życie…

Dzieci są z nami już od etapu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRDz), poprzez przedszkole, szkołę podstawową, aż do osiągnięcia wieku młodzieńczego i dorosłości – w Szkole Przysposabiającej do Pracy lub Branżowej Szkole I-go stopnia.

Przez cały ten czas dobrze się nawzajem poznajemy, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaproponować każdemu uczniowi, indywidualną ścieżkę rozwoju osobistego i zawodowego. Wszystko zależy przede wszystkim od jego predyspozycji, możliwości, preferencji i zainteresowań – my tylko staramy się pomóc mu rozwinąć skrzydła i uwierzyć w siebie.

—————————————————————————————————–
IPET

Na każdym z etapów edukacyjnych, nasi podopieczni realizują założenia zawarte w Indywidualnym Programie Edukacyjno-Terapeutycznym(IPET). Zostaje on opracowany przez zespół, w skład którego wchodzą nauczyciele i specjaliści na co dzień prowadzący terapię i edukację z danym dzieckiem lub uczniem.

IPET zawiera wielospecjalistyczną ocenę funkcjonowania ucznia, a także zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych. Istotny element budowania IPETu stanowi również określenie możliwości psychofizycznych dziecka i optymalne dostosowanie do nich odpowiednich metod oraz technik pracy. Każdy IPET zawiera też opis zintegrowanych działań specjalistów i nauczycieli, prowadzących zajęcia rewalidacyjne i inne dodatkowe zajęcia terapeutyczne.

—————————————————————————————————–
PROJEKTY i  PROGRAMY

Nasza placówka bierze udział w licznych projektach i programach edukacyjnych, dzięki którym nasi podopieczni zyskują dodatkowe godziny innowacyjnych zajęć terapeutycznych!

  • JUŻ MAMY !!! Sound Foundation for Babies
    Od 2017 roku posiadamy polskie opracowanie programu edukacyjnego dla dzieci z wadą słuchu, który przeznaczony jest do codziennej pracy z małym dzieckiem niesłyszącym lub niedosłyszącym. Znajduje on również swoje zastosowanie jako wsparcie terapeutyczne w pracy z dziećmi z zaburzeniami mowy i komunikacji.
  • “Nowoczesna edukacja w szkołach specjalnych powiatu świdnickiego” – Program regionalny realizowany w ramach Funduszy Europejskich.
    Dzięki temu uzyskaliśmy możliwość wprowadzenia dodatkowych innowacyjnych zajęć terapeutycznych.
  • “Za Życiem” – Program rządowy Ministerstwa Zdrowia mający na celu kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin. Więcej o programie tutaj.
    Dzięki udziałowi w projekcie zyskaliśmy dodatkowe godziny zajęć rehabilitacyjnych, komunikacji alternatywnej (AAC) i z zakresu treningu umiejętności społecznych (TUS)

 

 

Skip to content