W dniu 22 grudnia 2022 roku przedstawiciele klas 4, 5, 6, 7 i 8 Szkoły Podstawowej oraz Szkoły Branżowej wraz z opiekunami Samorządu Uczniowskiego Paniami: Anetą Bazydło i Beatą Zegarłowską odwiedzili Starostwo Powiatowe w Świdnicy.
Podczas wycieczki uczniowie mieli możliwość poznania: struktury organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Świdnicy, kompetencje poszczególnych wydziałów, szeroki wachlarz zawodów jaki wykonują poszczególni urzędnicy. Reprezentantów naszej szkoły przywitał Sekretarz Powiatu Pan Tomasz Kempa, który w ciekawy sposób przybliżył uczniom informację, jakie sprawy będą mogli załatwić w przyszłości, a także oprowadził wycieczkę po poszczególnych wydziałach urzędu.
Uczniowie poznali m.in. takie wydziały jak: Wydział Administracyjny, Wydział Budownictwa, Wydział Oświaty i Wychowania, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Biuro Rady i Zarządu Powiatu.
Największe zainteresowanie wśród uczniów wzbudził Referat Informatyki i Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych.
Serdecznie dziękujemy Wszystkim Pracownikom za miłe przyjęcie, udzielenie wyczerpujących informacji na zadawane przez uczniów pytania, oraz za upominki i poczęstunek.
To kolejny krok naszych uczniów na drodze ku dorosłości🙂


Samorząd Uczniowski tworzą uczniowie szkoły. Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin SU respektując ustawę oświatową i statut Szkoły zawiera szczegółowe kompetencje i uprawnienia samorządu uczniowskiego.
Przedstawiamy skład Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły na rok
2022-2023.
Wybranym Paniom gratulujemy i życzymy owocnej pracy🙂

 

Skip to content