Świetlica szkolna

Dla dzieci młodszych (klasy 1-6)

 • czynna w godz. 7.00 – 15.25

Dla młodzieży

 • czynna w godz.13.00 – 15.00

Świetlica zorganizowana jest dla uczniów, którzy mieszkają poza Świdnicą i dowożeni są do szkoły busami oraz tych, których rodzice pracują.

Rodzaje zajęć świetlicowych

Zajęcia żywego słowa

 • czytelnictwo pism, książek
 • zajęcia bibliotekarskie
 • konkursy o charakterze umysłowym, zgaduj-zgadula
 • opowiadanie i czytanie bajek, baśni
 • audycje radiowe i telewizyjne
 • nauka własna

Zajęcia artystyczne

 • rysunki ołówkiem, kredkami, flamastrami, kredą, węglem, itp.;
 • malarstwo farbami akwarelowymi, temperą, plakatówką
 • rzeźba: w mydle, glinie, śniegu; grafika.
 • zajęcia plastyczne: rysowanie, malowanki, kolorowanie, rzeźbienie, origami, wycinaki, wydzieranki

Zajęcia sportowe

 • zabawy i ćwiczenia ruchowe: piłka, skakanka, mini kręgle, tor przeszkód, rzuty do celu,
 • zabawy przy muzyce: tańce, pląsy itp.

Zajęcia komputerowe

 • korzystanie z programów i gier edukacyjnych
 • gry i zabawy z wykorzystaniem XBOX360

Uspołecznianie

 • rozwijanie prawidłowych zachowań społecznych:
 • nauka współdziałania w grupie, czynności porządkowe, wdrażanie do naśladownictwa,
 • nauka prostych gestów: powitanie, pożegnanie, wykonywanie prostych czynności życiowych: mycie, sprzątanie, ubieranie, pomoc innym.

 

Skip to content