Świetlica szkolna

Dla dzieci młodszych (klasy 1-6)

  • czynna w godz. 7.00 – 15.25

Dla młodzieży (gimnazjum i szkoła zawodowa)

  • czynna w godz.13.00 – 15.00

Świetlica zorganizowana jest dla uczniów, którzy mieszkają poza Świdnicą i dowożeni są do szkoły busami oraz tych, których rodzice pracują.

Rodzaje zajęć świetlicowych

Zajęcia żywego słowa

  • czytelnictwo pism, książek
  • zajęcia bibliotekarskie
  • konkursy o charakterze umysłowym, zgaduj-zgadula
  • opowiadanie i czytanie bajek, baśni
  • audycje radiowe i telewizyjne
  • nauka własna

Zajęcia artystyczne

  • rysunki ołówkiem, kredkami, flamastrami, kredą, węglem, itp.;
  • malarstwo farbami akwarelowymi, temperą, plakatówką
  • rzeźba: w mydle, glinie, śniegu; grafika.
  • zajęcia plastyczne: rysowanie, malowanki, kolorowanie, rzeźbienie, origami, wycinaki, wydzieranki

Zajęcia sportowe

  • zabawy i ćwiczenia ruchowe: piłka, skakanka, mini kręgle, tor przeszkód, rzuty do celu,
  • zabawy przy muzyce: tańce, pląsy itp.

Zajęcia komputerowe

  • korzystanie z programów i gier edukacyjnych
  • gry i zabawy z wykorzystaniem XBOX360

Uspołecznianie

  • rozwijanie prawidłowych zachowań społecznych:
  • nauka współdziałania w grupie, czynności porządkowe, wdrażanie do naśladownictwa,
  • nauka prostych gestów: powitanie, pożegnanie, wykonywanie prostych czynności życiowych: mycie, sprzątanie, ubieranie, pomoc innym.

 

Skip to content