Wykaz dokumentów

 • Wykaz dokumentów niezbędnych do przyjęcia dziecka na Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka:
 1. Opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka wydana przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną.
 2. Wypełniony wniosek do Starosty Powiatu z prośbą o skierowanie do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Zespole Szkół Specjalnych w Świdnicy – pobierz
 3. Pobierz formularz pdf – pobierz
 • Wykaz dokumentów niezbędnych do przyjęcia ucznia do kształcenia w szkole: podstawowej i przysposabiającej do pracy
 1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną.
 2. Wypełniony wniosek do Starosty Powiatu z prośbą o skierowanie do kształcenia w Zespole Szkół Specjalnych w Świdnicy – pobierz
 3. Karta zdrowia dziecka.
 4. Podanie do dyrektora o przyjęcie do szkoły + 1 zdjęcie.
 5. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Komisję ds. Orzekania o Niepełnosprawności (o ile zostało wydane).
 6. Odpis skrócony aktu urodzenia.
 7. Świadectwo ukończenia szkoły (podstawowej lub gimnazjum).
 8. Zaświadczenie o uzyskanych wynikach egzaminu wydane przez OKE
 9. Pobierz formularz pdf — pobierz
 • Wykaz dokumentów niezbędnych do przyjęcia do Branżowej Szkoły I-go stopnia
 1. Świadectwo ukończenia gimnazjum – oryginał.
 2. Wypełniony wniosek do Starosty Powiatu z prośbą o skierowanie do kształcenia w Zespole Szkół Specjalnych w Branżowej Szkole I-go Stopnia w Świdnicy – pobierz
 3. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.
 4. Orzeczenie lekarskie o przydatności ucznia na dany kierunek zawodowy(szkoła wydaje skierowanie na badania)
 5. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Komisją ds. Orzekania o Niepełnosprawności (o ile zostało wydane).
 6. Podanie do dyrektora o przyjęcie do szkoły.
 7. Aktualna opinia psychologiczna i pedagogiczna.
 8. Zdjęcia – 4 sztuki.
 9. Życiorys.
 10. Odpis skrócony aktu urodzenia.
 11. Karta zdrowia ucznia.
 12. Książeczka zdrowia dla zawodów: kucharz, piekarz.
 13. Pobierz formularz pdf — pobierz

 

Skip to content