Menu

 Fizjoterapeuta

 Kim jest fizjoterapeuta?

Fizjoterapeuta to specjalista, który dzięki określonym czynnościom manualnym i odpowiednio dobranym ćwiczeniom, ogranicza dolegliwości bólowe, przywraca sprawność narządów ruchu, likwiduje stan chorobowy oraz zapobiega jego nawrotom.

Jak wyglądają zajęcia?

Terapia prowadzona jest indywidualnie z dzieckiem, zgodnie z zaleceniami i wskazówkami lekarza rehabilitacji lub neurologa. Organizujemy również zajęcia grupowe, program terapii dopasowujemy zawsze do potrzeb i możliwości naszych podopiecznych.

W naszej placówce, fizjoterapeuci starają się pomóc dziecku we wszechstronnym rozwoju tak, aby mogło ono stać się niezależne w życiu i na tyle wykorzystać swe możliwości ruchowe, na ile pozwala istniejące uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego.

Najczęściej zapraszamy podopiecznych na różne sale specjalistyczne, gdzie znajdują się trampoliny, suchy basen, duże i małe piłki, kolorowe światła, lustra, huśtawki, hamaki, łóżko wodne i wanny z masażem. Tu zawsze jest ciepło i przytulnie, dlatego czas spędzony na zajęciach, jest równocześnie świetną zabawą.

Dla kogo organizowana jest terapia?

W zależności od rodzaju niepełnosprawności, potrzeb rozwojowych oraz dla lepszego startu dziecka w szkole terapia organizowana jest dla dzieci:
– z zaburzeniami integracji sensorycznej,
– z opóźnieniem i zaburzeniami rozwoju mowy,
– z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego,
– z ciąż wysokiego ryzyka, przedwcześnie urodzonych lub znacznie po terminie, po pobytach na OIOM-ie noworodkowym, po powikłanych porodach, urodzonych przez cesarskie cięcie,
– z niepełnosprawnością intelektualną,
– niedowidzących i niedosłyszących,
– z ADHD, ADD
– z autyzmem i zespołami genetycznymi
– z MPD (mózgowym porażeniem dziecięcym).

Cele i zadania terapii

Celem usprawniania jest zawsze wypracowanie ruchu możliwie najlepszej jakości – oznacza to, że zadaniem fizjoterapeutów jest praca nad prawidłowym wzorcem ruchu i postawy. Ponadto, fizjoterapeuci pracują nad równowagą, koordynacją wzrokowo – ruchową, a także integracją odruchów pierwotnych.

 

Skip to content