Menu

Stymulacja polisensoryczna
~~ Sala Doświadczania Świata ~~

Czym jest Sala Doświadczania Świata?

To specjalnie wyposażona sala polisensoryczna, której celem jest stymulowanie lub wyciszanie zmysłów. Skierowana jest do dzieci już od pierwszych miesięcy życia. Zajęcia w niej prowadzone aktywizują lub wyciszają wybrane obszary percepcji za pomocą światła, dotyku, zapachu, dźwięków, muzyki oraz różnorodnych zabawek rozwijających zdolności poznawcze. Warunki wewnątrz sali terapeutycznej pogłębiają poczucie bezpieczeństwa i wpływają korzystnie na stan psychofizyczny przebywających w niej osób.

Świat wokół nas…

Świat wokół nas jest mieszaniną światła, zapachów, rzeczy, które można poznawać za pomocą zmysłów: dotyku, wzroku, słuchu, węchu i smaku. Poznawanie odbywa się poprzez zmysły, dzięki czemu dostarczane do układu nerwowego informacje wpływają bardzo pozytywnie na pamięć, koncentrację, naukę a przede wszystkim na chęć podejmowania aktywności, działań. Terapia w Sali Doświadczania Świata dobierana jest indywidualnie do potrzeb dziecka. W takiej Sali dziecko ma wolność wyboru bodźców, których w danym momencie najbardziej potrzebuje.

WYPOSAŻENIE 

 • łóżko wodne
 • podłoga interaktywna,
 • suchy, podświetlany basen z piłkami
 • zabawki dotykowe
 • lustra
 • projektor do wyświetlania obrazów i wizualizacji
 • wyświetlacz gwiazd, światło ultrafioletowe, kula dyskotekowa
 • poduchy sensoryczne,
 • aromaterapia (rozpylacz zapachu, olejki eteryczne)
 • akwarium
 • panele ścienne: świetlno-dźwiękowe
 • scena wyposażona w światła reagujące na dźwięki mowy i otoczenia
 • fototapeta ze światłem ultrafioletowym
 • kaskada światłowodowa
 • kolumny bębelkowe

to tylko niektóre z atrakcji, które kryje nasza niezwykła Sala Doświadczania Świata…

Wybrane cele realizowane w Sali Doświadczania Świata podczas stymulacji zmysłów:

Wzrok:

 • zyskanie poczucia i świadomości światła,
 • ćwiczenie koncentracji na bodźcach wzrokowych,
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i kierunkowości spostrzegania,

Słuch:

 • ćwiczenie umiejętności koncentracji na bodźcach słuchowych,
 • poszerzanie zasobu doświadczeń słuchowych,
 • zmniejszanie lęku przed nowymi dźwiękami,
 • ćwiczenie umiejętności różnicowania dźwięków otoczenia i mowy.

Stymulacja przedsionkowa:

 • ćwiczenie odpowiedniego napięcia mięśniowego,
 • rozwijanie poczucia i świadomości ciała,
 • orientacji w schemacie ciała oraz orientacji w przestrzeni

Dotyk:

 • ćwiczenie zdolności manipulacyjnych,
 • rozwijanie wrażliwości dotykowej,
 • rozwój aktywności ruchowej.

Węch:

 • poszerzanie doświadczeń węchowych,
 • ćwiczenie zdolności kojarzenia zapachu z sytuacją, lokalizacji zapachu,
 • budowanie wyobrażeń i wiedzy na temat otaczającego świata.

 

Skip to content