Menu

Specjalista autyzmu

Kim jest psychopedagog zaburzeń ze spektrum autyzmu?

Specjalista psychopedagogiki ASD zajmuje się w swojej praktyce:

  • profesjonalną diagnozą zaburzeń z autystycznego spektrum (począwszy od etapu niemowlęcego),
  • interpretacją zachowań niepokojących i trudnych , występujących u osób z ASD,
  • dokonywaniem wyboru i wdrożeniem odpowiednich rodzajów i form pomocy (edukacyjnej, terapeutycznej, środowiskowej),
  • planowaniem, organizowaniem i prowadzeniem procesu nauczania, wychowania i wspomagania dzieci, młodzieży i osób dorosłych z ASD w placówkach edukacyjnych,
  • prowadzeniem zajęć rewalidacyjnych na każdym etapie edukacyjnym oraz dla osób dorosłych,
  • doborem i wdrażeniem odpowiednich metod komunikacji alternatywnej AAC według indywidualnych potrzeb ucznia,
  • współpracą z innymi specjalistami (rehabilitantem, lekarzem, logopedą itp.)
  • organizowaniem profesjonalnego wsparcia dla rodzin osób z ASD.

Dla kogo organizowana jest terapia?

W naszej placówce, pomagamy dzieciom z autyzmem na wszystkich etapach rozwoju. Szeroki wachlarz pomocy dla dzieci i dorosłych ze spektrum autyzmu, możliwy jest dzięki funkcjonowaniu:
1.Wczesnego Wspomagania Rozwoju (od urodzenia do podjęcia nauki szkolnej)
2. Przedszkola Specjalnego z 2 oddziałami dla dzieci z autyzmem
3. Szkoły Podstawowej – klasy dla dzieci z autyzmem
4. Szkoły Przysposabiającej do Pracy
5. Branżowej Szkoły I-go stopnia (Szkoły Zawodowej)
6. Warsztatów Terapii Zajęciowej

Cele i zadania terapii

Psychopedagog pracuje w ujęciu holistycznym, czyli całościowym, starając się wielopłaszczyznowo oddziaływać na dzieci i uczniów ze spektrum autyzmu. Codzienny proces terapii i edukacji opiera się na umożliwieniu im optymalnego komfortu funkcjonowania w sferze relacji, komunikacji, umiejętności społecznych.

Specjalistyczne gabinety, w których realizowany jest proces terapeutyczny, dostosowane są do wyjątkowych potrzeb osób z ASD. Staramy się bowiem, aby każdy nasz podopieczny odnalazł się w środowisku, w którym codziennie musi stawiać czoła przeróżnym wyzwaniom.

 

Skip to content