Menu

“Skóra, obok mózgu, jest najważniejszym systemem naszego organizmu. Ze skórą związany jest zmysł dotyku – zmysł pierwotny i źródło innych zmysłów. Rozwija się on najwcześniej w ludzkim embrionie.”

– Ashley Montagu

 Co to jest terapia taktylna?

Stanowi ona rodzaj masażu, który pobudza oraz przygotowuje receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensorycznych pochodzących z otoczenia. Zwiększa świadomość ciała i reguluje zaburzenia skóry w odbiorze wrażeń dotykowych.

Założenia:

Głównym założeniem terapii taktylnej jest wzmocnienie lub wytworzenie świadomości ciała, jak też stymulacja receptorów skóry poprzez dotyk.

Terapia taktylna proponuje techniki masażu i stymulacji skóry, które wpływają na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia, jak również tylnych partii mózgu. Reguluje reakcje mózgu na informacje pochodzące ze skóry i mięśni. Normalizujące działanie, potwierdzone w pracy z dziećmi i dorosłymi, pozwala na łączenie terapii taktylnej z różnymi innymi technikami rehabilitacji, z masażami, ale i stosowanie jej oddzielnie, jako metodę relaksującą i wspierającą rozwój dziecka, a także pomocną w terapii osób dorosłych.

Podczas terapii stosowane są następujące bodźce: powierzchowny dotyk (masaż) skóry w obrębie całego ciała (głaskanie, rozcieranie uciskanie, rozciąganie), głęboki dotyk (masaż proprioceptywny) w obrębie mięśni i stawów (ugniatanie, rozcieranie, wibracja), stymulację punktów neuromotorycznych.

W jakim celu?

Celem tych zabiegów jest uaktywnienie mięśni, stymulacja przedsionkowo-proprioceptywna (ruch), stymulacja bierna – bierny ruch kończynami i tułowiem dziecka według różnych wzorców.


Dla kogo?

Metoda neurosensomotorycznej terapii taktylnej jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z:

  • porażeniami mózgowymi,
  • autyzmem,
  • zachowaniami agresywnymi,
  • lękami i fobiami,
  • opóźnieniami w rozwoju umysłowym,
  • nadpobudliwością psychoruchową,
  • trudnościami w nauce,
  • zaburzeniami mowy,
  • zaburzeniami integracji sensorycznej.

 

Skip to content