Menu

Integracja Sensoryczna
Terapia SI

„Powinniśmy sie trzymać świata zmysłów, a nie świata papierowego”

Galileusz

Czym jest integracja sensoryczna?

SI to inaczej przetwarzanie sensoryczne, czyli dostarczanie do mózgu wrażeń zmysłowych pochodzących ze środowiska oraz z własnego ciała.

Prawidłowa praca systemów sensorycznych(przedsionkowy,proprioceptywny,dotykowy), bezpośrednio wpływa na pracę pozostałych zmysłów i przyczynia się do:

 • rozwoju napięcia mięśniowego;
 • koordynacji ruchowej;
 • reakcji równoważnych;
 • ruchów oczu;
 • świadomości ciała.

Cel główny terapii:

 • Poprawa przesyłania informacji sensorycznych;
 • Organizacja kontrolowanych wrażeń zmysłowych
 • Stwarzanie sytuacji do ćwiczenia adekwatnych reakcji adaptacyjnych

Dla kogo?

Terapia SI wykorzystywana jest w pracy z dziećmi z:

 • zaburzeniami integracji sensorycznej;
 • opóźnieniem i zaburzeniami rozwoju mowy;
 • specyficznymi trudnościami szkolnymi, takimi jak: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia;
 • opóźnieniem rozwoju psychoruchowego, zespołem Downa,niedowidzącymi i niedosłyszącymi,
 • niepełnosprawnością inteletualną
 • ADHD, ADD,
 • spektrum autyzmu i innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.
 • Mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD)

W naszej placówce…

Dysponujemy dobrze wyposażonymi salami, przeznaczonymi do zajęć SI. Posiadamy urządzenia stymulujące równowagę, koordynację wzrokowo-ruchowa, orientację przestrzenną, dotyk, słuch i ogólną sprawność fizyczną.Sale są tak zaprojektowane, aby mogły korzystać z nich dzieci w różnym wieku i z rożnymi dysfunkcjami.

Do sprzętów terapeutycznych i rehabilitacyjnych wykorzystywanych przez naszych specjalistów w codziennej pracy należą:

 • konik: o kształcie podłużnej podwieszonej belki,
 • huśtawka terapeutyczna: podwieszana platforma z możliwością stabilizacji lub ruchu zmiennego,
 • hamak terapeutyczny,
 • suchy basen,
 • kształtki rehabilitacyjne,
 • zabawki dźwiękowe,
 • wałki rehabilitacyjne,
 • poduszki relaksacyjne,
 • deska rotacyjna,
 • maty sensoryczne,
 • stalowe podwiesie wolnostojące,
 • stołek,
 • tunel sensoryczny,
 • trampoliny,
 • siedziska z granulatem,
 • drabinki,
 • deska do ćwiczeń równoważnych,
 • dysk do balansowania,
 • tunel tęczowy,
 • panele sensoryczne na ścianach,
 • piłki do masażu,
 • półwałek rehabilitacyjny,
 • wałki-tunele,
 • piłki rahabilitacyjne,
 • maty AIREX.

 

Skip to content