Menu

Atutem zajęć logoterapeutycznych w naszej placówce są kolorowe sale, wyposażone w duże lustra, pomoce edukacyjno-terapeutyczne, programy komputerowe, instrumenty muzyczne oraz zabawki, które dzieci traktują jako nagrodę za super wykonane zadanie.

Logopeda

Logopeda do specjalista, który zajmuje się przede wszystkim:

  • profilaktyką wad wymowy ( przeprowadza przesiewowe badania logopedyczne, które mają pomóc w rozpoznaniu wad wymowy u dzieci oraz może jako pierwszy zwrócić uwagę na poważniejsze zaburzenia neurologiczne, słuchowe, wady postawy, wady zgryzu i inne),
  • terapią wad wymowy u dzieci i dorosłych,
  • terapią zaburzeń głosu (powstałych najczęściej w wyniku nieprawidłowej emisji głosu lub po zabiegach mikrochirurgicznych na fałdach głosowych),
  • terapią zaburzeń mowy i komunikacji,
  • terapią zaburzeń w postaci dysleksji, dysgrafii, dysortografii,
  • oraz w zależności od predyspozycji i wykształcenia wkracza w terapię z zakresu neuro-, surdo- i tyflologopedii.

Dla kogo organizowane są zajęcia?

Zajęcia logoterapeutyczne przeznaczone są dla wszystkich dzieci, u których została zdiagnozowana wada wymowy lub obserwuje się opóźniony rozwój mowy. Przygotowujemy też naszych uczestników do podjęcia nauki szkolnej, a więc stymulujemy funkcje prymarne, które wpływają na nabywanie umiejętności szkolnych i pozwalają na lepszy start w kolejnym etapie edukacyjnym.

Jak wyglądają zajęcia?

Terapia logopedyczna to radosne podróżowanie w świat opowiadań, zabaw przed lustrem, zajęć oddechowych na dywanie, urozmaiconych piosenkami, obrazkami i ćwiczeniami artykulatorów (warg i języka). Pamiętajmy, że działanie te mają ściśle określony cel: wywołać głoskę, skorygować ją lub rozwinąć szeroko pojętą mowę i komunikację, a także usprawnić koordynację układu oddechowo-artykulacyjno-fonacyjnego.

Z założenia terapia logopedyczna powinna odbywać się w atmosferze radości i zabawy, gdyż małe dzieci w ten sposób zainteresujemy i zmotywujemy do pracy.

 

Skip to content