Menu

Muzyka to lek – bez recepty

Czym jest muzykoterapia?

Muzykoterapia stanowi proces leczenia muzyką, w ramach którego mieszczą się także działania związane z aktywnością muzyczną (muzykowaniem) wspierające organizm. Ponadto, może stanowić formę zabawy, zwłaszcza dla dzieci z zaburzeniami i różnymi trudnościami. Muzykoterapia i całe jej muzyczne bogactwo jest coraz bardziej doceniane i wykorzystywane w procesie terapeutycznym.

Może ułatwiać komunikację, proces uczenia się, poprawiać koncentrację, sferę emocjonalną oraz poznawczą, wspomagać leczenie jednostki w taki sposób, aby osiągnęła lepszą jakość życia.

Muzykoterapia w naszej szkole…

W kształceniu specjalnym, kontakt ucznia z muzyką może mieć różne formy. Ich realizacja odbywa się poprzez grę na instrumentach, śpiew, ruch muzyczny i percepcję. Oddziaływania te stymulują rozwój psychofizyczny niepełnosprawnych dzieci.

  • Śpiew jest przedłużeniem mowy dziecka, a związana z nim aktywność ruchowa, może być ilustracją piosenki lub akompaniamentem rytmicznym. Śpiew i ruch jest formą ekspresji dziecięcej radości.
  • Gra na instrumentach muzycznych ma szczególne walory poznawczo-odtwórcze, ważne w kształceniu. Wpływają one na aktywność motoryczną i emocjonalną, mogą także podkreślać treści inscenizowanych bajek, wierszy, twórczo inspirować, zastępując niekiedy słowa w komunikacji.
  • Zabawy rytmiczno – ruchowe to ćwiczenia aktywizujące i poprawiające koordynację ruchową. Rytm muzyki porządkuje reakcje wyzwalające aktywność słuchową, rozluźnia obniżając napięcie.
  • Inscenizacje do piosenek zmierzają do usprawniania narządów mowy, stymulacji ogólnorozwojowej, z uwzględnieniem sfery emocjonalnej, społecznej i poznawczej.
    Należą do nich ćwiczenia polegające na: ilustracji ruchowej treści piosenek, realizacji treści z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych, realizacji piosenki z uwzględnieniem zawartych w niej poleceń, np. dynamiki i tempa, wskazywanie części ciała.
  • Ważnym elementem terapii jest relaks przy muzyce pozwalający wyciszyć, uspokoić organizm oraz odreagować negatywne emocje.

Aktywność muzyczna, kontakt z dziełami muzycznymi, stosowanie różnych środków artystycznego wyrazu, ćwiczenia rytmiczne, słuchowe, zabawy dźwiękiem, służą rewalidacji, integracji i socjalizacji dzieci niepełnosprawnych.

 

Skip to content