Menu

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019

 

01.02.2019 Informacja o udzieleniu zamówienia-usługi (podgląd)

29.01.2019 Informacja o wynikach postępowania (podgląd)

24.01.2019 Informacja z otwarcia ofert (podgląd)

23.01.2019 Informacja z otwarcia ofert (podgląd)

21.01.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (podgląd)

15.01.2019 Ogłoszenie o zamówieniu – usługi  (podgląd)

Wykaz dokumentów:

 

Skip to content