2013.06.04 Dziesiąte jubileuszowe spotkanie osób niepełnosprawnych i ich przyjaciół 2013

Wtorek 4 czerwca 2013 roku wpisze się w sercach i kronikach szkolnych jako szczególny dzień świadectwa bycia „PRZYJACIELEM jedni dla drugich nie tylko od święta”. Mimo niepewnej pogody, chłodu cieszyliśmy się z wzajemnej obecności i rozgrzewaliśmy się uśmiechem i piosenką.

Po uroczystej Eucharystii sprawowanej w intencji niepełnosprawnych przez J E Ks. Biskupa Ignacego Deca i wielu kapłanów przeszliśmy w rozśpiewanym pochodzie przez miasto do naszego budynku Zespołu Szkół Specjalnych.
więcej

 

Po odśpiewaniu hymnu integracyjnego dyrektor szkoły  Beata Soroka i pomysłodawczyni corocznych spotkań, koordynator diecezjalny  Genowefa Nowotarska nadały tytuł „Przyjaciel Niepełnosprawnych” i wręczyły 13 statuetek, których fundatorem jest Pan Jacek Kaletowski.

Zaszczytne wyróżnienia otrzymali:

 • poprzedni duszpasterz niepełnosprawnych ks. Jarosław Genibor,
 • ks. Marek Mielczarek- obecny duszpasterz osób niepełnosprawnych,
 • Małgorzata Wawszczyk,
 • Maciej Karpiński,
 • Zarząd Starostwa Powiatu Świdnickiego,
 • Rada Powiatu Świdnickiego,
 • Cukrownia Świdnica SA,
 • Ewa i Zbigniew Podolakowie,
 • Katarzyna Jarosz Lenkiewicz
 • Mariusz Lenkiewicz
 • Agata Konieczna,
 • Leokadia Prus,
 • Tomasz Sochacki
 • Stanisław Kruszak.

„Nieważne ile dajemy, lecz jak wiele miłości wkładamy w dawanie”
Matka Teresa z Kalkuty

Dziesiąte uroczyste spotkanie, było podsumowaniem wieloletniej integracji przyjaciół z niepełnosprawnymi. W sposób szczególny wyrażamy wdzięczność tym wszystkim, którzy wspierają nas w codziennej pracy, a także tym którzy rokrocznie pomagają nam w organizacji corocznych DIECEZJALNYCH SPOTKAŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Dziękujemy:

 • Zespołowi Caritas za smaczny Bigos i gorącą herbatę
 • Paco-Pasol za chleb i pączki.
 • Pani Irenie Kulczyckiej za oponki i chleb
 • Cukierniom: Antoni Wojewodzic, Irenie i Romanowi Trzcińskim ,
 • Marzenie i Stanisławowi Chojeckim , A. J. Wychowanek z Jaworzyny Śląskiej
 • Państwu Ciarkowskim, Panu Józefowi Wronie za pyszną kiełbasę i kaszankę
 • Panu Stanisławowi Kruszak, Panu Przemysławowi Ożga za kiełbaskę,
 • Panu Arturowi Mróz za słodkie oponki, Rodzicom uczniów za ciasta,
 • Gospodyniom domowym z parafii Słupice i Oleszna za pyszne ciasta.
 • Uczniom Szkoły nr 6 w Świdnicy i katechetce Renacie Borek za fanty.
 • Za dary fantowe do gry skojarzeń i na licytacyjną zabawę , które ofiarowali: ks. Biskup Ignacy Dec , Ks. Biskup Adam Bałabuch , Ks. Infułat Kazimierz Jandziszak, Pan Prezydent Wojciech Murdzek Ks. Stanisław Śliwka, Małgorzata i Zbigniew Wawszczyk , Mariusz Kalista PZU SA Świdnica ,
 • Towarzystwu Przyjaciół Anny Jenke,
 • Burmistrzowi Żarowa za dary dla maluchów.
 • Zespołowi „AleHeca” za prowadzenie zabaw i konkursów.
 • Nadkomisarzowi Robertowi Topolskiemu i Pani Aspirant Grażynie Działkowskiej za Komisarza Lwa.
 • Radnemu miasta Wiesławowi Żurek i zespołowi sportowców za urozmaicenie festynu rozgrywkami sportowymi oraz za piłki dla szkoły.
 • Grupie integracyjnej z Szkoły Podstawowej nr 105 w Świdnicy z P. Małgorzatą Wawszczyk
 • oraz wielu innym nie wymienionym osobom, które pomogły w organizacji.

Są takie ślady, które człowiek zostawia na tej Ziemi, a odciskają się w niebie. Tych śladów nie zatrze czas, taka jest pamięć Boga.
Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się, aby mogła świętować tak liczna grupa zaproszonych niepełnosprawnych i ich opiekunów:

 • Dom Pomocy Społecznej Sióstr Szkolnych Notre Dame w Świebodzicach Dyrektor Bogusława Styś
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej z Mokrzeszowa, kierownik Jadwiga Roniewska – Ciupiak
 • Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej z ulicy Kozara Słobódzkiego w Świdnicy, kierownik Grażyna Słowińska – Gąska
 • Dom Pomocy Społecznej dla dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek wg III Reguły Św. Franciszka w Ludwikowicach
 • Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i Warsztaty Terapii Zajęciowej z Piławy Górnej
 • Zespół Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Długopola Zdroju
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa z Polanicy Zdróju , Siostra Wenancja
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Bielawy , opiekun Danuta Skiba
 • Gimnazjum nr 1 z oddziałami integracyjnymi z Dzierżoniowa
 • Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świdnicy z ul. Kozara Słobódzkiego Kierownik Elżbieta Węgrzynowicz

Dziękujemy z całego serca

Organizator Diecezjalnych Spotkań Osób Niepełnosprawnych
Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 3
Zapraszamy do galerii

Skip to content