2013.10.02 Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy

2 października przypada dzień, w którym organizacje społeczne za pośrednictwem mediów starają się dotrzeć ze swoim przesłaniem przeciw przemocy do szerokich rzesz osób. Problem przemocy dotyczy zarówno kobiet, dzieci, jak i mężczyzn przyjmując w różnych krajach nieco odmienne oblicza. Niestety skutki są podobne, bo przemoc to zawsze upokorzenie, łzy i ból, który niekiedy prowadzi do śmierci.
więcej

W naszej szkole również odbyła się akcja poświęcona podnoszeniu świadomości i wrażliwości społecznej na temat zjawiska agresji. Bezpieczna szkoła sprawia, że zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, mogą spokojnie realizować swoje cele edukacyjne. Zagadnienie to jest szczególnie istotne, nie tylko dla nauczycieli i uczniów, ale także dla rodziców.
Profilaktyczne działania podczas akcji skupiały się na propagowaniu życzliwej atmosfery i bezpieczeństwa wśród naszej społeczności szkolnej. Organizatorzy wyznaczyli określone cele,( uświadomienie różnic między złością, agresją i przemocą, poznanie form przemocy szkolnej oraz skutków dla jej ofiar, kształtowanie umiejętności właściwej komunikacji wśród młodzieży, uświadamianie uczniom problemu odpowiedzialności za siebie i grupę, za rodzinę i społeczeństwo), które zostały osiągnięte poprzez zorganizowane zajęcia.
Organizatorami akcji byli nauczyciele: Aurelia Boś, Lidia Magier- Wolak, Mateusz Szymański oraz pedagog szkolny Beata Babicz
Zapraszamy do galerii

Skip to content