2013.12.01
Światowy dzien walki z AIDS

Dzień ten niesie przesłanie solidarności z ludźmi żyjącymi z HIV i AIDS. Jest to bardzo ważna data, która integruje wiele działań związanych z profilaktyką HIV/AIDS podejmowanych na całym świecie , dlatego też na stałe wpisuje się do szkolnego programu profilaktycznego naszej szkoły.

więcej

 

3 grudnia 2013 roku zorganizowana została akcja happeningowa, której celem było przybliżenie społeczności szkolnej problematyki HIV/AIDS.
Na korytarzu szkolnym przygotowana została gazetka o profilaktyce HIV/AIDS Tego dnia uczniowie mogli też uzyskać wiele informacji o wirusie HIV i chorobie AIDS z ulotek , książek i innych materiałów informacyjnych zgromadzonych na wystawie w bibliotece szkolnej oraz w punkcie konsultacyjnym zorganizowanym przez psychologa szkolnego p. E. Kuras
Dla uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej p. M. Kuzio i p, M. Karwacka przeprowadziły zajęcia poświęcone w całości omówieniu tej tematyki. Uczniowie obejrzeli film . oraz wzięli udział w pogadance . Podsumowaniem wiedzy o HIV i AIDS była ankieta .
W szkole zawodowej zajęcia takie przeprowadziła p. L. Magier i pedagog szkolny p. B. Babicz.
Podjęte działania uznajemy za bardzo pożyteczne, bo umożliwiają kształtowanie właściwych postaw, uczą unikania zagrożeń i poczucia odpowiedzialności za siebiei innych.
Zapraszamy do galerii

Skip to content