2014.01.16
WARSZTATY „Młodociane Matki”

Terminem „młodociane ciężarne matki” lub „nieletnie matki” określa się młode dziewczęta, które zaszły w ciążę i (lub) urodziły w okresie do 18. roku życia. Jednym z najczęstszych problemów życiowych młodocianych kobiet jest ciąża.

więcej

 

Młodociane matki nie podejmując pracy zarobkowej, pozostają na utrzymaniu rodziców i są od nich zależne szczególnie pod względem materialnym. W niektórych przypadkach zdane są tylko na siebie, gdyż nie mogą liczyć ani na partnera, ani na rodziców. Wczesne macierzyństwo nie daje szans młodemu organizmowi na rozwiązywanie zadań typowych dla okresu dojrzewania i wzrastania, a zmiana partnerów seksualnych i brak edukacji w tym zakresie naraża młode kobiety na choroby przenoszone drogą płciową. Zapobieganiu takim traumatycznym przeżyciom nastolatek służyły zorganizowane w naszej szkole 16.01 warsztaty , których adresatami były uczennice gimnazjum i szkoły zawodowej. Zajęcia poprowadziły: p. Maria Kuzio, pielęgniarka szkolna, p. B.Babicz -pedagog i p. E. Kuras-psycholog. Z uczennicami spotkała się również położna zaproszona do naszej szkoły przez p. M. Kuzio. Mamy nadzieję, że udział w warsztatach pokazał dziewczynom, jak tragiczne mogą być skutki pochopnej decyzji o rozpoczęciu życia seksualnego – podjętej czasem za namową partnera, który sam jest jeszcze młody i nieodpowiedzialny.
Zapraszamy do galerii

Skip to content