2015.02.13 W piątek 13.02 .2015r. młodzież ZSZ , Gimnazjum i SPDP naszej szkoły spotkała się z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta.

Zgodnie ze słowami J. F. Kennedy ‘ego: „Konsumenci to my wszyscy”, tak więc każdy z nas uczestnicząc w codziennym dokonywaniu zakupów jest konsumentem i ważne jest, żebyśmy znali swoje prawa dlatego też celem spotkania było poszerzenie wiedzy na ten temat.
więcej

Uczniowie uzyskali informacje o prawnych uwarunkowaniach sprzedaży konsumenckiej i głównych zadaniach instytucji stojących na straży przestrzegania praw konsumenta. Pani Rzecznik wyjaśniła procedurę składania reklamacji, jak również różnicę pomiędzy gwarancją a niezgodnością towaru z umową oraz zwróciła uwagę na rozważne dokonywanie wyboru towarów i usług. Ponadto udzieliła wskazówek jak radzić sobie w sytuacjach, gdy zakupiony przez nas towar nie spełnia oczekiwanych funkcji. Omówiła również problemy wynikające z zawierania umów na odległość i poza lokalem. Na zakończenie uczniowie otrzymali ulotki i broszurki przypominające prawa konsumenta. Dziękujemy Pani Danucie Mazur – Powiatowemu Rzecznikowi Praw Konsumenta za przeprowadzenie ciekawej prelekcji na temat praw konsumenta. Spotkanie zorganizowały : p. Stanisława Majka i p. Izabela Mirecka

Zapraszamy do galerii

Skip to content